Vad var Marshall-hjälpen?
Guran (20 januari 2000)
party_fighter[snabel-a]hotmail.com

Marshall-hjälpen har fått sitt namn efter den amerikanske utrikesministern George C. Marshall. Han hade en bakgrund som militär och hade varit arméchef.

Efter Andra världskrigets slut låg stora delar av Europa i ruiner. Marshall lanserade då en plan för att ta ett samlat grepp på Europas återuppbyggnad. Kärnan i planen var ett enormt ekonomiskt bistånd från USA. Sammanlagt överfördes bistånd för 13 miljarder dollar till 16 länder i Europa. Även Sverige fick ungefär 100 miljoner dollar i bistånd, trots att vi inte varit direkt drabbade av kriget. Insatserna fick fart på den ekonomiska utvecklingen och den depression efter kriget som man tidigare hade förväntat sig uteblev. En viktig fråga var att Tyskland inte, som efter Första världskriget, avkrävdes några krigsskadestånd av västmakterna, Istället blev det fart på tillväxten och Europa reste sig ur ruinerna.

Marshall-hjälpen var öppen för alla länder i Europa. Men Sovjetunionen motsatte sig planen. Den syftade ju bland annat till att ta Europa ur den kris som skulle ha blivit utmärkt grogrund för en kommunistisk revolution. Dessutom kom hjälpen från det kapitalistiska USA, vilket skulle kunna ge USA av Sovjet oönskade PR-poäng.

De stater som redan var sovjetiska satelliter sa omedelbart nej till Marshall-planen, medan Tjeckoslovakien inledningsvis sade ja. Efter Pragkuppen i februari 1948 blev det emellertid stopp också för Tjeckoslovakiens deltagande, sedan Moskva sagt ifrån.

Marshallhjälpen pågick under åren 1948-1952. Den var mycket framgångsrik och innebar också att USA bröt sig ur sin tidigare isolationism och engagerade sig i världspolitiken på ett helt annat sätt än tidigare.

Marshallplanen innebar bland annat att organisationen OEEC (Organization for European Economic Cooperation) bildades. Den organisationen lever kvar än idag under namnet OECD, en av världsekonomins viktigaste institutioner.