Förklara era teorier om marknadsekonomi och demokrati. Är det inte väldigt svårt att förena demokrati med en helt fri marknad? Vad ska då politikerna göra?
Ida & Sophia (25 oktober 1999)
wimbax[snabel-a]hotmail.com

Varför ska det finnas politiker? De är ju ett mellanled mellan individen och beslutsfattandet. I en marknadsekonomi är det individen som fattar alla viktiga beslut direkt och utan mellanhänder. Tyvärr är en del typer av beslut svåra att fatta enskilt eller inom företag. Det är beslut om kollektiva nyttigheter som polis, försvar och liknande. Mycket kan i och för sig privatiseras, men det är ofta praktiskt med en statsapparat som står för “våldsmonopolet” i samhället. Alla andra belsut fattas bättre direkt av de berörda.

Se det så här. I ett marknadsekonomiskt samhälle väljer var och en själv om han eller hon ska dricka Coca Cola eller Pommac. I ett demokratiskt samhälle som inskränker på medborgarnas frihet ska det istället fattas ett politiskt beslut som är i överensstämmelse med majoritetens uppfattning. 40 procent kommer att vara missnöjda med beslutet. Helt klart är att det på marknadsekonomins principer grundade beslutet är överlägset och mer i överensstämmelse med individernas önskemål än några beslut som kan fattas enligt politiska principer.