Jag vill veta lite om Margret Thatcher. Varför kallades hon “Järnlaydn”? Vad var det som gjorde att hon blev så omtyckt?
Erika Lindbärg, Borlänge (14 februari 2006)
erikaaaa_[snabel-a]hotmail.com

Margaret Thatcher var en handlingskraftig, ideologiskt inriktad och konfrontatorisk politiker som var partiledare för det konservativa partiet Tory 1975-1990 och premiärminister 1979-1990 i Storbritannien. Hon vann tre val på raken och är den som suttit längst på premiärministerposten i Storbritannien i modern tid. Hon förlorade aldrig något val utan avsattes av de egna, främst på grund av skiljelinjer i EU-frågan. Några inom Tory ansåg att Thatcher var alltför omöjlig när det gällde den fortsatta EU-integrationen. Hon föddes 1925 i Grantham, en liten stad i östra England, och hennes far var specerihandlare och medlem i kommunfullmäktige.

Thatcher var som sagt var en hårdför politiker som lyckades att, precis som Ronald Reagan, förflytta mittpunkten i politiken högerut. Det nya labourpartiet som i mångt och mycket är skapat av Tony Blair är en förlängning av Thatchers mentala revolution i Storbritannien. Innan Thatchers maktövertagande 1979 hade Labour haft problemformuleringsprivilegiet efter andra världskrigets slut 1945. Väljarna i Storbritannien var under den perioden mottagliga för vänstervridna värderingar efter minnet från kriserna på 1930-talet som förknippades med den fria marknaden. Labour hade då ett program med socialism vilket Tony Blair tog itu med 1994. Thatcher började ifrågasätta staten som samhällets stora välgörare och betonade istället den fria marknadsekonomin. Hon var också inriktad på att effektivisera, avreglera, sänka marginalskatter och minska byråkratin samt privatisera statliga verksamheter. Hennes ekonomiska politik gav Storbritannien en god tillväxt vilket på sikt höjde levnadsstandarden i landet. Hon gjorde sig känd som en bromskloss inom EU och myntade formuleringen: “hit men inte längre”. Det fanns också en tendens hos Thatcher att hänge sig åt centralistiska idéer såsom centraliserandet av sjukvården till statlig nivå. Vidare lade hon en stor tonvikt på familjens och arbetsmoralens betydelse i samhället samt vikten av nationell stolthet.

Thatcher förde en tydlig utrikespolitik och tog tydligt avstånd från diktaturer såsom Sovjetunionen vars etablissemang betraktade Thatcher som en hårdför och respektfull motståndare som intog en mycket restriktiv syn mot de kommunistiska regimerna som vägrade rusta ned sin militär. Sovjetunionens etablissemang, och särskilt sovjetisk press, myntade på 1970-1980-talet begreppet “Iron-lady” – ”Järnladyn”. Hon var vidare lika bestämd i kriget mot det terroristiska nätverket IRA på Nordirland. Meningsmotståndare i Storbritannien, dvs. vänsterpolitiker inom främst Labour, tog sedan till sig detta öknamn för att beskriva, som de ansåg, nedrustningen av välfärden. Namnet kom att förfölja Thatcher ända till slutet av sin partiledarperiod i Torypartiet, 1990, då John Major tog över partiledningen.

Thatcher hade mycket gemensamt med Ronald Reagans nykonservatism och strävade efter goda relationer med USA. Samma hårdföra politik mot diktaturer förespråkades av Thatcher. När militärjuntan i Argentina plötsligt invaderade Falklandsöarna tvekade inte Thatcher att sätta hårt mot hårt och vann kriget mot juntan som därefter förlorade makten i landet.

Thatcher gjorde sig också känd för att föra en hård linje gentemot fackföreningar som, enligt Thatcher, krävde för mycket utan någon hänsyn till samhällsekonomin. Facket tog heller inte någon hänsyn till demokratiska principer såsom att medlemmarna själva skulle få bestämma om de skulle gå ut i strejk eller inte. Thatcher begränsade fackföreningarnas oproportionella makt genom att bland annat begränsa möjligheterna till strejker. Ett exempel är att strejker inte skulle betraktas som legitima om inte en hemlig omröstning bland medlemmarna först genomfördes. Hon behandlade även militanta fackföreningsmedlemmar som inte respekterade strejkbrytares rätt till frihet, liv och lem på ett omilt men rättvist sätt.

Thatcher är en sådan person som man antingen älskar eller hatar. Hon är väldigt uppskattad av många i Storbritannien och bland vissa debattörer i Sverige och andra länder. Men hon är väldigt hatad av vänstern, särskilt i Europa. Hon är inte heller särskilt populär inom vissa falanger i Labourpartiet.

Besök gärna Margaret Thatchers officiella hemsida: http://www.margaretthatcher.org/

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert