Jag undrar vad ni tror om manligt och kvinnligt om det är biologist eller socialt skapat, alltså är det sammhället som påverkar mycket så att flickor blir som de bli och pojkar som de är eller är det biologist?
Vanja Hermansson (15 november 2000)
vanjah[snabel-a]hotmail.com

Det beror alldeles på vad Du menar med “manligt” och “kvinnligt”. Att män har byxor och kvinnor kjol är en fråga med typiskt sociala förklaringar. När det gäller egenskaper och karaktärsdrag kan det emellertid vara en mer biologisk fråga. Normalt (i genomsnitt, enskilda individer kan avvika åt annat håll) har män/pojkar en bättre kapacitet när det gäller rymduppfattning (“spatial förmåga”), medan kvinnor/flickor har en bättre språklig förmåga. De här egenskaperna är genomgående för olika kulturer och man kan spåra dem i mycket tidig ålder, ja i vissa experiment redan på fosterstadiet, där föräldrarna inte ens vet vilket kön barnet har och det alltså är helt omöjligt att barnet utsatts för någon könsbaserad social påverka, ens genom mammas mage.

Det går vidare att studera personer som har tre könskromosomer xyy-personer (två manliga och en kvinnlig könskromosom jämfört med normalt två kvinnliga könskromosomer för kvinnor och en av vardera sorten för män). xyy-personerna har till ytterlighet förstärkta “manliga” egenskaper, vilket alltså också talar för att arvet spelar en avgörande betydelse av många av de egenskaper som kallas manliga eller kvinnliga.

Det är av beteendevetare helt klarlagt att det finns flera manliga och kvinnliga egenskaper som är rent biologiskt betingade. När det gäller andra manliga och kvinnliga egenskaper kan det mycket väl vara en kombination av arv och miljö – eller bara miljö.