Vad är Magna Charta och tillhör skriften någon ideologi, vilken isåfall??
Ameli Norberg, Härnösand (6 januari 2001)
ameli.norberg[snabel-a]spray.se

Magna Charta utfärdades 1215 av kung Johan (John) av England – den John som var prins John i sägnen om Robin Hood. Magna Charta är ett åtagande från kungen att respektera befolkningens rättigheter och är det närmaste Storbritannien har en författning. När Magna Charta utfärdades var det i första hand en eftergift mot adeln, men den har också tolkats som ett erkännande av de breda folklagrens rättigheter till skydd mot förtryck från kungamakten.

Principen i Magna Charta, att begränsa kungens maktbefogenheter, har varit en förebild för senare författningar i till exempel USA 1789. Principerna har gjort intryck på filosofer genom seklen och har på det sättet influerat både liberalt och konservativt tänkande, kanske främst den franske maktdelningsfilosofen Montesquieu. Det är dock knappast rätt att beskriva Magna Charta som en ideologisk skrift, det är en rättighetskatalog.

Kanske ska tilläggas att det inte var kung John som skrev den utan det var representanter för högadeln som skrev ett underlag som kungen, på grund av sin svaga ställning, tvingades skriva under.