Håller på att skriva om ett arbete om lobbying. Skulle vara mycket tacksam att få information om lobbningens utveckling i sverige och även andra länder. På vilket sätt det förekommer mm.
Anna-Maria Spaniol, Uddevalla (22 februari 2001)
annamariaspaniol[snabel-a]hotmail.com

Lobbying är intresseorganisationernas sätt att påverka den politiska beslutsprocessen. Den är ett legitimt inslag i den demokratiska processen och många riksdagsmän brukar säga att de uppskattar lobbyorganisationernas verksamhet eftersom deras verksamhet i första hand går ut på att informera beslutsfattarna om relevanta aspekter på en fråga.

Tyvärr är det så att regering, riksdag och myndigheter fattar tiotusentals detaljbeslut som berör vår vardag. För att hantera detta har statsmakten mer än 100.000 anställda, vilket gör att det ganska självklart att vi som enskilda medborgare har små möjligheter att sätta oss in i alla tekniska detaljer kring de beslut som fattas. Den som är mycket engagerad i en fråga kan kanalisera sitt intresse genom en intresseorganisation eller en renodlad aktionsgrupp eller lobbyorganisation. Lantbrukarnas Riksförbund är ju mycket aktuellt i dagarna, då stor uppmärksamhet riktas på jordbruksfrågor och då det finns risk för att mindre välbetänkta beslut fattas som hårt drabbar enskilda jordbrukare. Bönderna vill naturligtvis odla jorden och sköta sina djur, och kan om de ska sköta det jobbet inte bevaka vad som händer i Jordbruksdepartementet och Jordbruksutskottet. För att göra detta är de med i till exempel Lantbrukarnas Riksförbund som genom lobbying försöker påverka beslutsprocessen i en riktning som är gynnsam för medlemmarna. Det finns naturligtvis andra grupper som kan ha andra intressen, till exempel Världsnaturfonden som brukar ha kritiska synpunkter på jordbrukarnas odlingsmetoder. De olika intressena möts i Riksdagen och till syvende og sidst är det väljarna som avgör. Lobbyingen gör att väljarnas representanter (riksdagsledamöterna) kan fatta beslut bättre informerade än de skulle ha varit utan lobbyingen.

Det finns naturligtvis alltid en risk att lobbying övergår till otillbörlig påverkan. I vissa länder är det ju snarare mutor än lobbying som gäller i den politiska beslutsprocessen och det är aldrig ett ”antingen eller” utan en gradvis övergång från det ena till det andra. I USA är man så mån om att lobbying ska ske på ett korrekt sätt och under allmän insyn att alla som arbetar med lobbying i Washington måste anmäla sig till ett särskilt lobbying-register som sköts av Kongressen. Där ska alla kunna läsa sig till vilka som försöker påverka beslutsprocessen och vilka som är med och betalar.