Vad står liberalismen för egentligen?
Adam (26 november 1999)
x_spiraldancer_x[snabel-a]hotmail.com

Liberalismen som politisk ideologi är ett barn av 1800-talet. Man kan skilja mellan den politiska liberalismen och den ekonomiska liberalismen.

Den politiska liberalismens program formulerades av tänkare som John Stuart Mill, särskilt i skriften “On Liberty”. Mill betonar människans frihet och utvecklar ett demokratiskt program. I Sverige blev liberalismen i mycket en rörelse för allmän och lika rösträtt. Men när detta program genomförts gick en del av luften ur den svenska liberalismen. Den hade ju inga stora visioner längre, eftersom (nästan) alla anslutit sig till liberalismen.

Den ekonomiska liberalismen växte fram parallellt med den politiska liberalismen. Om Mill var föregångsman för den politiska liberalismen var skotten Adam Smith portalfiguren för den ekonomiska liberalismen. Han har också kallats för “nationalekonokmins fader”. Smith drev en linje som innebar ökad frihet för företagen och minskade regleringar. När Smith skrev sin berömda bok “Wealth of Nations” 1776 var den förhärskande ordningen “merkantilismen”, ett system med hårda statliga regleringar och framförallt höga tullar och kontroll av utrikeshandeln. I Sverige behövdes till exempel kungligt privilegium för att få driva en stångjärnshammare. Smith menade att den här typen av regleringar innebar en allvarlig misshushållning med våra resurser.

Under 1800-talets början släpptes en rad regleringar i Storbritannien, samtidigt som tullarna avskaffades, och Storbritannien blev snabbt den ledande ekonomin i världen. I Sverige drev liberala reformatörer igenom skråväsendets avskaffande 1846 och näringsfrihetens införande 1864. Efter de reformerna behövdes inte längre tillstånd för att starta företag och de sista decennierna av 1800-talet var också de mest dynamska i svensk ekonomisk historia.