Hej jag skulle vara tacksam om ni skulle kunna skriva allt om Lech Walesa, och den strejken som han ledde?
Andrijana Todorovic, Påarp (10 maj 2006)
AndrijanaTodorovic[snabel-a]hotmail.com

Lech Walesa föddes den 29 september 1943 i Popowo och växte upp i en bondefamilj under en kommunistisk regim. Ett tag arbetade han som bilmekaniker och tjänstgjorde i armén i två år. Han kom sedermera att arbeta på ett varv i Gdansk som elektriker. Han gifte sig med Danuta Golos och fick åtta barn.

Under 1970-talet var fackföreningarna centraliserade och hårt styrda uppifrån. I protest mot detta började arbetarna på varvet att strejka och Walesa blev ledare för dessa strejker. Efter sex år förlorade Walesa sitt arbete på grund av sitt ledarskap och fick ett antal år hanka sig fram med olika ströjobb. 1980 kom han tillbaka när ännu en storstrejk var på gång att bildas. Då hoppade Walesa över staketet till varvet och tog ledningen för strejken. 

Den 31 augusti 1980 hade protesterna pressat kommunistregimen så hårt att de tvingats till eftergifter. Myndigheterna fick lov att erkänna arbetarnas rätt att organisera sig i självständiga fackförbund samt att strejka. Allt detta slogs fast i Gdansk-avtalet och kom sedan att bli grundstenen till Solidaritet som på bara några få månader lyckades samla 10 miljoner medlemmar. 1981 valdes Lech Walesa till ordförande för Solidaritet. 

Samma år kom en motreaktion i form av luciakuppen, en statskupp utförd av ett antal kommunister ledd av general Jaruzelski. De oroade sig över Sovjetunionens reaktion på liberaliseringen av samhället och ville på egen hand skapa rättning i ledet. Den nya ledningen införde undantagstillstånd, förbjöd Solidaritet och fängslade många av Solidaritets ledare samt höll Walesa i husarrest. När han ett år senare släpptes fri men under övervakning av regimen fortsatte han sitt engagemang och bedrev en underjordsverksamhet för att underminera kommunismen. Han fick också tillbaka sitt jobb på varvet. Undantagstillståndet upphävdes i juli 1983 men många frihetsbegränsande lagar kvarstod via civilrättslagstiftningen. 

Walesa är starkt troende katolik, konservativ i värdefrågor och betonar familjens betydelse i samhället. Det var främst av den anledningen som Walesa fick starkt stöd från påven i Rom – Johannes Paulus II. Andra värderingar som Walesa gjorde sig känd för är hans starka patriotism som hans kritiker hellre kallar nationalism. Han betraktades också av sin omgivning som smart, lurig och oförutsägbar. 

I takt med att det ekonomiska tillståndet försämrades alltmer under 1980-talet försvagades den kommunistiska regimen. 1989 tvingades regimen förhandla med Lech Walesa och den förbjudna organisationen Solidaritet. Dessa samtal kom att kallas för rundabordssamtalen och de lade grunden till de fria valen i juni 1989. Valet blev en framgång för Solidaritet och Tadeusz blev den första icke-kommunistiska premiärministern på 40 år. Lech Walesa blev i sin tur president 1990. 

Sovjetunionen som fått Michail Gorbatjov som ny ledare 1985 signalerade att landet inte var berett att ingripa för att upprätthålla ”ordningen” i satellitstaterna i Östeuropa. Dessa händelser kom att bli startskottet för förändringar i andra östeuropeiska länder. Till slut föll Warzawapakten samman och två år senare gick Sovjetunionen samma öde till mötes. Kalla kriget var över och västvärlden hade vunnit det ideologiska kriget.

Under 1990-talet splittrades Solidaritet i olika falanger och försvagades som politisk kraft. Lech Walesa förlorade presidentvalet 1995 till exkommunisten Aleksander Kwasniewski. Vid 54 års ålder, 1998, bildade han ett nytt parti för att göra en come-back. Han har inte haft några valframgångar efter 1995 vilket anses bero på att han är för enkel och vulgär i sin framtoning. Han är inte tillräckligt modern och sofistikerad för att representera dagens Polen. Men få förringar hans historiska insatser. De stora insatser som Walesa gjorde för friheten och som 1983 gav honom Nobels fredspris.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert