Hejsan! jag håller på med ett arbete där man ska jämföra ett u och ett i-land. Jag ska jämföra Zambia och Danmark och jag undrar dels vilka skillnader som har gjort Zambia till ett u-land och så undrar jag även hur hög arbetslösheten är i Zambia och vad det kan bero på.
Frida, Uppsala (11 april 2002)
softis_sweden[snabel-a]hotmail.com

Det är inte så att länder “blir” u-länder (annat än undantagsvis). Det som idag beskrivs som “u-landstillstånd” är det som länge har setts som det normala tillståndet. Situationen för de breda folklagren vad gäller hälsa, mat och bostäder var till exempel i Sverige för 150 år sedan långt under det som är u-landsstandard idag. Dock hade Sverige redan 1842 infört folkskolan, vilket var ett viktigt redskap på vägen för att ta Sverige ur situationen som ett u-land.

Andra viktiga redskap var näringsfrihetsreformerna, då skråväsendet avskaffades 1846 och näringsfrihetsförordningen antogs 1864. Dessa förändringar innebar att den tidigare hårt reglerade svenska ekonomin blev en kapitalistisk marknadsekonomi. De två viktiga politiska reformerna följdes av stora utländska (främst brittiska) investeringar i Sverige under senare delen av 1800-talet. Genom dessa skapades järnvägsnätet och exportindustrin kunde byggas upp.

De ändrade jordbruksmetoderna var ett mycket viktigt bidrag till industrialiseringen. För 150 år sedan var 80 procent av Sveriges befolkning sysselsatta i jordbruket, och deras arbetsinsatser räckte nätt och jämt till att hålla svälten från landet (vissa år med missväxt bredde svälten ut sig i landet). Idag räcker 3-4 procent av befolkningen till för att skapa ett inte obetydligt livsmedelsöverskott.

Omvandlingen av Sverige från ett u-land till ett i-land tog mer än en mansålder – de som levde i Sverige innan omvandlingen påbörjades var alla döda då Sverige kunde betraktas som ett industriland. I dagens mer globaliserade värld kan omvandlingen genomföras snabbare. Men den tar helt visst tid, flera decennier, för det är mycket som ska förändras i ett samhälle innan det har moderniserats.

Den här jämförelsen gjordes med Sverige istället för Danmark, eftersom vi tror att den är mer lättillgänglig för den som vill förstå mekanismerna bakom omvandlingen. Nycklarna till omvandlingen är utbildning, långsiktighet och näringsfrihet. Tyvärr har många u-länder valt att falla in på socialism och planhushållning, vilket gjort att de fastnat i u-världen. Ett sådant exempel är just Zambia, som genom sina rika naturtillgångar har bättre förutsättningar än många andra att bygga upp en stark ekonomi. Landets politiker har dock valt att inte ta tillvara de möjligheter som landet har