Vilket land var först med kvinnlig rösträtt?
Emma, Skånes Fagerhult, (15 november 2006)
the_ozz_digger[snabel-a]hotmail.com

Nya Zeeland införde som första land kvinnlig rösträtt år 1893. Men Wyoming i USA var absolut först då de införde kvinnlig rösträtt redan 1869. Där ansågs det som självklart av både män och kvinnor. Den (troligtvis) absolut första kvinnan som röstade i ett val var Lily Maxwell som redan 1867 röstade i Storbritannien. Hon hade av misstag hamnat i röstlängden. Den rösten blev dock ogiltigförklarad efter att en domstol slagit fast att kvinnor inte hade rösträtt. I Europa var Finland först med ett införande 1906.

Sverige var rätt sen med införandet av kvinnlig rösträtt och var det sista landet i Norden att införa den. Kvinnlig rösträtt infördes 1919 men det första valet med kvinnlig rösträtt hölls 1921. Samtidigt som den kvinnliga rösträtten infördes slopades även den 40-gradiga skalan vid kommunala val, och därmed de indirekta valen till första kammaren. Den 40-gradiga skalan innebar att den som betalade mycket skatt fick fler röster än den som betalade lite skatt. Den som inte betalade någon skatt fick inte rösta alls. Reformen medförde också att kravet på betald skatt i valet till andra kammaren slopades. Väljarkåren var 1911 19 % av den totala befolkningen och 54 % 1921. Med andra ord fick män allmän rösträtt 10 år före kvinnorna. Men å andra sidan fick även många män rösträtt först 1919-1921 då kravet på betald skatt och andra demokratiska begränsningar slopades.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert