Jag håller på med ett arbete om kvinnans rösträtt. Jag skulle vilja veta vilka olika rösträttsföreningar eller liknande som fanns i Sverige och hur dessa arbetade. Jag undrar okså om ni vet var man kan få fram statistik på hur många kvinnor som suttit i regering och riksdag sen 1921.
Hanna Larsson, Ljungby (25 januari 2001)
hanna_berget[snabel-a]hotmail.com

Vad gäller organisationer för kvinnlig rösträtt så är den utan jämförelse viktigaste Fredrika Bremer-förbundet, som grundades 1886 av Sophie Adlersparre. Fredrika Bremer själv avled 1865, så hon hade inget med Förbundet att skaffa. Men hon skrev romaner som hade politiskt inflytande.

Beträffande kvinnor i regeringen hette Sveriges första kvinnliga statsråd Karin Kock (s) och att hon var statsråd mellan 1947 och 1950. På http://www.alexnet.nu/sve/regeringen/statistik.shtml hittar Du en förteckning över Sveriges alla regeringsledamöter sedan början på 1900-talet. Även en del statistik om könsfördelning.

Vad gäller kvinnliga riksdagsledamöter hette den första Kerstin Hesselgren (fp). Hon var riksdagsledamot mellan 1922 och 1944. Statistik om kvinnor i riksdagen finns på http://www.riksdagen.se/arbetar/siffror/kvinnori.htm