Hejsan Contra-redaktionen! Jag håller på med ett historiaarbete, som inriktar sig på kvinnornas ställning i Sverige genom tiderna. Feminism, suffragetter, Ellen Key är bara några rubriker som jag senare kommer att behandla mer ingående. Jag undrar därför om Ni skulle kunna ta er tid och skicka lite information angående just kvinnokampen i Sverige. T ex när den första kvinnan valdes in i regeringen, rösträtten, jämställdhetslagen, motståndare m.m…
Klara, Smedjebacken (18 september 2000)
klaracurri[snabel-a]hotmail.com

Den första kvinnan i riksdagen hette Kerstin Hesselgren. Hon valdes vid valet 1921 (riksdagen samlades på nyåret 1922) och representerade folkpartiet.

Dn första kvinnan i regeringen hette Karin Kock som blev statsråd 1947. Hon var socialdemokrat (under perioden 1932-1976 var det ju inga andra partier än socialdemokraterna som hade någon chans att utse regeringsledamöter, frånsett något enstaka statsråd från Bondeförbundet under korta perioder).

Kvinnor hade rösträtt vid riksdagsval första gången 1921.

Avgörande förändringar för kvinnor på arbetsmarknaden skedde under Andra världskriget då de många männen i beredskapstjänstgöring innebar ett stort sug efter kvinnor till arbetsmarknaden. Nästa stora förändring skedde i och med sambeskattningens avskaffande i början av 1970-talet. Tidigare hade en familj med två arbetande extremt hög skattebelastning på den andra arbetande personen. Även en person (vanligen kvinna) med låg inkomst kunde drabbas av skatter på 80 procent. Självklart valde då många att avstå från förvärvsarbete och ändringen i skattesystemet ledde också under en tioårsperiod till en mycket kraftig ökning av antalet kvinnliga förvärvsarbetande.