Hur påverkades människorna på Kuba av Kuba-krisen, både under tiden den pågick och efteråt? Stämmer påståendet att världen aldrig varit så nära ett 3:e världskrig som under Kuba-krisen?
Frida Bengtsson, Nyhamnsläge (19 maj 1999)
fridab_5[snabel-a]hotmail.com

Kubanerna påverkades inte särskilt mycket av Kuba-krisen, varken då den pågick eller senare. Däremot drabbades de svårt av den kommunistiska diktaturen som förde Kuba från att ha varit Latinamerikas rikaste land till att bli ett fattighus.

Påståendet att Kuba-krisen förde världen till randen av ett världskrig är korrekt. Den amerikanske presidenten John F. Kennedy synade dock den kommunistiska bluffen och Sovjets diktator Nikita Krusjtjov fann för gott att backa och beordra tillbaka de robotar som han redan skickat till Kuba. En starkt bidragande orsak till att Krusjtjov backade var att han insåg Sovjets militära underläge. Bland annat krävde de sovjetiska kärnvapenrobotarna ett dygns förberedelser innan de kunde avfyras, medan de amerikanska ständigt var redo att avfyras. Insikten om det militära underläget, och den svåra prestigeförlusten när han tvingades att dra tillbaka robotarna, var en bidragande orsak till Sovjets massiva upprustning under senare delen av 1960-talet och under 1970-talet.