Hur är kriminaliteten i Sverige i förhållande till andra länder? Varför är kriminaliteten så stor i t ex USA? Hur skiljer sig de amerikanska lagarna från de svenska? Vad är det som leder till hög kriminalitet? Leder alkohol, droger m m till att man utför kriminella handlingar? Varför är det så svårt att minska kriminaliteten? Vad skulle man kunna göra för att minska den?
Johan Bunnstedt, Halmstad (31 mars 1999)
grodanboll[snabel-a]innocent.com

Låt oss börja med svårigheten att jämföra brottsligheten i olika länder. Det som kallas för brott är olika i skilda länder. Och polisen är olika effektiv. Det finns nig helt klart områden som är mer brottsbenägna än andra, men sådana finns i alla länder. Det begås säkert fler registrerade brott i Stockholms förorter än i Norrlands inland. Men så anmäls också väldigt få fall av hembränning och tjuvjakt… Det begås fler brott i Bronx och Watts än i Middle America… Ska man kunna jämföra Bronx med Tensta eller Muskogee, Oklahoma med Junsele?

FN gör en del försök i genren och vi ska inte försöka vara bättre än dem. Kolla in på http://www.crime.org/links_intern.html eller http://www.ifs.univie.ac.at/~uncjin/ccrimes/ccrimes.txt

I svenska media är allt amerikanskt ont och alltså är även brottsligheten hög i Amerika. I vissa delar av USA är brottsligheten hög. Men jämfört med vad? Och framförallt vid vilken tidpunkt. Antalet mord och dråp har exempelvis gått ned från 2.200 per år till 600 per år i New York, från 1992 till 1998. Det innebär att New York, med ungefär Sveriges befolkning, har ungefär lika många mord och dråp. med tanke på att hela New York är en storstad och bara en del av Sverige kan man fråga sig om inte brottsligheten i Sverige egentligen är högre än den i New York.

Så var det som synes inte för några år sedan. Och i New York och i många andra delar av USA har man lyckats få ner brottsligheten ordentligt. I populärpressens framställningar är det ofta den så kallade nolltoleransen som gjort susen, dvs polisen har inte tolererat något med tanken att den som finner att det är OK att kissa på gatan snart tycker att det är OK att råna gamla tanter och efter ytterligare en tid ägnar sig åt både mord och våldtäkter. Nu är det inte så att det är nolltoleransen som gett effekt. Visserligen har man i New York tillämpat så kallad nolltolerans, men det som gett verklig effekt på brottsligheten är nya sofistikerade datasystem. Omedelbar registrering av all brottslighet i dataregister har gett polisen möjlighet att styra sina resurser till de kvarter där brotten begås. “Närpoliser” som går på det lokala gymet, talar med lärarna på skolan och servitriserna på pizzerian, lär känna dem och skapar förtroende har gjort enormt mycket för att ge polisen information som används i bekämpandet av brott.

I jämförelse med detta sofistikerade analyssystem är svensk polis ett dåligt skämt. Ungefär som den svenska brottsstatistiken. När häromåret en kvinna anmälde sin före detta make för 700 våldtäkter ökade våldtäktsbrotten plötsligt med 100 procent på ett år. Året därpå sjänk de med 50 procent…

Helt visst är alkohol och andra droger något som påverkar brottsligheten. På två sätt. När hjärnan påverkas av droger begränsas ofta hämningarna och människor gör sådant som de inte skulle göra i nyktert tillstånd. Beroendeskapande narkotika kräver dessutom ordentligt med pengar för att betala knarkarna och då blir brott den enda utvägen för många…