Jag får ständigt, av lärare, höra att krig och trafikolyckor är bra för ett land då det höjer BNP. Är det inte en väldigt begränsad syn på ett lands tillväxt? Men kan ni förklara exakt hur det på lång sikt påverkar ett land? För är det inte så att de pengarna som går att till att återuppbygga, hade kunnat användas till t ex en skola?
Alex, Malmö (26 januari 2003)
ahl.alex[snabel-a]swipnet.se

Sorgligt att Du har sådana lärare. Tyvärr finns det en del exemplar från den så kallade 68-vänstern som ännu inte är pensionerade. Men det är bara en tidsfråga. Men det hjälper naturligtvis inte Dig och Dina skolkamrater.
Den produktion som används för att återuppbygga efter krig räknas till BNP. Likaså räknas sjukvården av trafikskadade till BNP. Men det innebär ju inte att krig och trafikskador höjer BNP. Inte det minsta.

BNP minskas eftersom en del människor som kunde ha producerat mer stupar i krig eller omkommer i trafikolyckor. Andra tas ur produktionsapparaten under konvalecenstid på sjukhus och andra inrättningar.

Hade de här personerna varit friska och krya hade de bidragit till BNP. När de är döda eller sängliggande ger de inget som helst bidrag till BNP.

En helt annan sak är att en del av det som produceras av andra människor används för att bygga upp sådant som skadas av krig eller för att vårda skadade i krig eller olyckor. Den produktion som används för detta ändamål är emellertid ingen “ny” produktion. Det är produktion som skulle ha kunnat användas för något annat ändamål. Och visst är det, som Du påpekar, bättre att de resurser som vi har används för att driva en skola än för att bygga upp sådant som förstörts av fienden. Vi lever alltså bättre utan krig och olyckor. Och det syns även i BNP, även om inte hela bättringen syns. För BNP visar produktionen, inte konsumtionen. Och det är konsumtionen som är det vi har nytta av.