Vilken ideologi ligger er närmast, konservatismen eller nyliberalismen? Dessa ideologier tenderar ju att kollidera i frågor som t.ex dödsstraff och narkotikapolitik. Vad har ni förresten för åsikter i dessa båda frågor?

Anders Henrysson, Linköping (22 februari 1998) andhe907[snabel-a]student.liu.se

Det förhåller sig så att det inom Contras redaktion finns personer med både konservativa och nyliberala böjelser. Ja förre ansvarige utgivaren Anders Fjällström brukade till och med excellera genom att kalla sig socialliberal.

Contra är ju inte en tidskrift som i första hand driver en viss linje, utan låter läsaren själv dra slutsatser mot bakgrund av det faktamaterial som presenteras. På det sättet kan det rymmas olika uppfattningar inom redaktionen och vi kan komma utomordentligt väl överens trots skilda uppfattningar i sakfrågor. För den konservativa delen av oss är öppen för nyliberalt tänkande och den nyliberala delen öppen för konservativt tänkande.