Varför är det i dag starka spänningar mellan Indien och Pakistan?
Frida (13 april 2000)
idasnow[snabel-a]hotmail.com

Det som idag är Indien, Pakistan, Bangladesh och Sri Lanka var fram till 1947 delar av Brittiska Indien. Brittiska Indien delades i en muslimsk stat (Pakistan, som senare i sin tur delades i Pakistan respektive Bangladesh), en buddhistisk stat (Sri Lanka, tidigare Ceylon) och en hinduisk stat (Indien).

Redan vid statens bildande bröt konflikt ut kring kontrollen av Kashmir. Befolkningen i Kashmir var huvudsakligen muslimer, medan maharadjan av Kashmir var hindu och anslöt Kashmir till Indien. Krig bröt ut, men stillestånd utverkades efter ingripande av FN.

Nya krig mellan Indien och Pakistan bröt ut både 1965 och 1971 och strider utkämpades även i början av 1999 – där indiska armén fick god användning för sina Bofors-haubitsar.

Både Pakistan och Indien har utvecklat och provat kärnvapen.

Det är alltså i grunden motsättningar baserade på ländernas religiösa tillhörighet. Saken görs inte enklare av att det finns många muslimer i Indien (100 miljoner) och åtskilliga hinduer i Pakistan. Indien har efter frigörelsen från Storbritannien utvecklat en demokratisk tradition (trots vissa avsteg under Indira Gandhi på 1970-talet), medan de olika diktaturerna har avlöst varandra i Pakistan. Indien har, trots sin hinduiska majoritet, visat viss tolerans mot andra religioner, medan situationen varit betydligt hårdare för religiösa minoriteter i Pakistan, där tidvis även muslimsk lag (sharia) tillämpats.