Jag undrar om det finns några kommunistiska förbund kvar som inte är trogna Sovjetunionen, Kina eller något annat land.
Jesper (14 september 2000)
jesper_red[snabel-a]hotmail.com

Det finns för närvarande – så vitt vi kan bedöma – fyra kommunistiska organisationer i landet.

Sveriges Kommunistiska Parti har tagit ett namn som använts två gånger tidigare. Först var det namnet på nuvarande Vänsterpartiet mellan 1921-1967, sedan på ett annat parti (grundat som KFML) mellan 1973 och 1987. Det partiet ombildades till Solidaritetspartiet och lades sedan ner. Det nuvarande Sveriges Kommunistiska Parti har sina rötter i Arbetarpartiet Kommunisterna, som var en Moskvatrogen utbrytning ur Vänsterpartiet Kommunisterna 1977. APK gick efter Sovjetunionens fall i konkurs – kan tänka att bidragen från Öst fryste inne. Efter konkursen startade ett nytt parti som tog namnet Sveriges Kommunistiska Parti. Partiet skulle vara sovjettroget – om Sovjetunionen funnes. Eftersom så inte är fallet skulle man ju kunna säga att de inte är trogna något visst land…

KPML(r) Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna) är en utbrytning ur KFML (det andra av de tre Sveriges Kommunistiska Parti som nämndes ovan). Partiet har genom åren haft Sovjetunionen och Albanien som förebilder. Idag är det Norkorea, Kina och Kuba som gäller.

Vänsterpartiet (tidigare under namnet Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti, Sveriges Kommunistiska Parti och Vänsterpartiet Kommunisterna) har genom åren slickat röven på de mest avskyvärda diktatorer som funnits på jorden. Den 10 april 1940 hälsade partitidningen Ny Dag Tysklands snabba svar på brittiska provokationer i Norge med glädje!! Senare partiledaren C H Hermansson höll ett tårdrypande minnestal på Medborgarhuset i Stockholm efter Stalins död.Hans efterträdare Lars Werner lät sig bjudas runt till kommunistiska partier i Östeuropa och partiet skickade hyllningstelegram till Nicolau Ceasescu när rumänska kommunistpartiet höll kongress. Partiet hade nära band med Sovjetunionen under hela dess existens, även om Sovjet själv försökte dela på gracerna efter partisplittringen 1977 – Sovjet upprätthöll förbindelser med både VPK och APK. Efter Sovjetunionens fall och demokratiseringen i Östeuropa har väl snarast Kuba framstått som något av ett idealland för Vänsterpartiet. Partistyreleseledamoten Vilmer Andersen och sex andra besökte för en tid sedan Kuba på inbjudan av Kubas Kommunistiska Parti och kunde därifrån rapportera att Kuba minnsann inte var någon diktatur!

Rättevisepartiet Socialisterna är en vidareutveckling av Arbetarförbundet Offensiv. Partiet är trotskistiskt och därmed rejält kommunistiskt. Lev Trotskij var Röda Arméns hänsynslöse grundare, han ansågs länge given som Lenins efterträdare, men manövrerades ut av Stalin efter Lenins död 1924. Trotskij förespråkade den “permanenta revolutionen”. 1929 tvingades han lämna Sovjetunionen och han mördades 1940 av Stalins utsända i Mexiko. Trotskister har alltid varit en udda kommunistisk sekt och trotskister har aldrig haft makten i något land. Det närmaste de kommit är ett starkt inflytande i den republikanska regeringen i Spanien på 1930-talet. Rättvisepartiet Socialisterna uppfyller därför väl villkoret att inte ha något existerande idealland – varken förr eller nu. Detta till skillnad från de andra tre kommunistiska partierna.