Hur ska vi sätta stopp för den kommunistiska spridning som sker bland ungdomar idag?
Johannes, Lerum (27 augusti 1999)
Bajti[snabel-a]hotmail.com

Information och åter information. Den nybildade “Stiftelsen för Upplysning om Kommunismens Brott mot Mänskligheten” (med folkpartiledaren Lars Leijonborg som en av initiativtagarna) har en viktig uppgift. Det gäller att sprida information om de brott som kommunismen begått mot mänskligheten, på samma sätt som vi sprider information om nationalsocialismens brott mot mänskligheten.

En god information kommer att rädda en del av dem som idag faller i den kommunistiska fällan, men inte alla. Vi har ju under de senaste åren upplevt att det finns människor som säger sig vara nationalsocialister, trots att kunskaperna om nationalsocialismens brott mot mänskligheten måste sägas vara mycket goda. Det finns säkert utrymme också för ett fåtal anhängare av kommunismen i vårt land. Men vi måste självklart se till att det utrymmet är minimalt.

Att bjuda kommunister till privata femtioårskalas i Italien är till exempel föga befrämjande för allmänhetens insikt om den brottslighet som ligger i kommunismens natur.