Vad finns det för likheter och olikheter mellan fascism och nazism? Hur kunde tyskarna acceptera nazisternas propaganda och förföljelse mot judarna? Vad finns det för kopplingar mellan 1:a och 2:a världskriget? Hur kunde Sverige klara sig från 2:a världskriget? Vilka var Churchill, Roosevelt och Stalin? Vad hade de för ställning till 2:a världskriget?
Maria, Upplands Väsby (9 april 1999)
fa.sylven[snabel-a]upplandsvasby.mail.telia.com

Det finns många likheter mellan fascism och kommunism. Båda ideologierna avvisar demokrati och kapitalism. Båda är kollektivistiska och låter individens rättigheter vara underordnade kollektivets påstådda väl. Om sedan kollektivet utgörs av en klass eller en ras spelar inte så stor roll för de som blir utsatta. En mängd personer har vandrat mellan nazistiska/fascistiska rörelser och kommunistiska/socialistiska. Mussolini är den mest kända av dem.

Frågan hur tyskarna kunde acceptera nazisternas propaganda och förföljelser mot judarna besvaras väl enklast med att, det gjorde de inte. Hitler fick aldrig majoritet i ett fritt val. Efteråt var det väl för riskabelt att opponera sig. En förklaring till att de trots allt fick så stort stöd som de fick kan vara att människor, speciellt i orostider, gärna dras till någon person eller ideologi som säger sig ha svar på alla frågor och som har hittat en syndabock i form av judarna eller överklassen.

Den enklaste kopplingen mellan första och Andra världskriget är att det första lämnade efter sig en nyskapad monsterdiktautur som hette Sovjetunionen samt att ett orimligt krigsskadestånd lades på Tyskland som hjälpte Hitler till makten. Alliansen mellan dessa monsterdiktaturer ledde senare fram till det Andra världskriget.

Hur Sverige egentligen kunde klara sig från Andra världskriget är aldrig ordentligt klarlagt. En starkt bidragande orsak var dock sannolikt eftergiftspolitiken gentemot Tyskland med malmförsäljning och tillåtelse för tyskarna att använda Sveriges järnväg för trupptransporter.

Winston Churchill var Storbritanniens premiärminister, Roosevelt USAs president och Stalins Sovjetunionens diktator. Stalin möjliggjorde det andra världskriget genom sin allians med Hitler, där han garanterade dem att de skulle slippa tvåfrontskrig även om de angrep Polen.