Hej, jag har sökt ett tag efter 21-punktsprogramet som kommunistpartierna var tvungna att anta för att få vara med i komintern, men jag har inte kunnat hitta det. Därför undrar jag om ni kanske vet vart jag ska leta. Tackar på förhand.
Petter Brunzell (1 maj 2000)
petter.brunzell[snabel-a]spray.se

Tyvärr har vi inte tillgång till 21-punktsprogrammet, som antogs vid Kominterns andra kongress sommaren 1920. De ska på svenska vara publicerade i en skrift, “Teser om den borgerliga demokratin, Internationalens huvuduppgifter. Villkor för anslutning till Kommunistiska Internationalen”, Röda Häften 6/7 1970.

Spridda punkter ur 21-punktsprogrammet som vi har från andra källor är:

2. Varje organisation som önskar ansluta sig till den Kommunistiska Internationalen måste systematiskt avlägsna alla reformister och centrister från alla ansvarsposter inom arbetarrörelsen och ersätta dem med kommunister; även till priset av att till en början ersätta “erfarna” personer med män ur arbetarleden

3. I nästan alla Europas och Amerikas länder går klasskampen in i en period av inbördeskrig. Kommunisterna kan under sådana omständigheter inte förlita sig på de borgerliga lagarna. Det är deras plikt att överallt, parallellt med den lagliga organisationen, bilda en underjordisk organisation som i det avgörande ögonblicket kan fullgöra sin plikt gentemot revolutionen.

12. I den nuvarande epoken med oförsonligt inbördeskrig kommer kommunistpartiet att kunna uppfylla sin roll endast om dess organisation är ytterst centraliserad, om en järndisciplin som liknar militär disciplin tillåts råda där, och om dess centrala organ har vidsträckta befogenheter äger en obestridd auktoritet och åtnjuter aktivisternas enhälliga förtroende.

13. Kommunistpartierna… måste företa periodiska utrensningar i sina organisationer för att avlägsna de egennyttiga småborgerliga elementen

Alla Kominterns medlemmar skulle bära namnet Kommunistiska partiet

Alla Kominterns medlemmar skulle vara uppbyggda efter den demokratiska centralismens principer [en odemokratisk centralistisk princip]

Det kommunistiska partiet skall “helt och hållet förkroppsliga kampen för socialismen” och vara ett vapen i de mest stridbara arbetarnas (avantgardets) händer.

Kollektivanslutning (som socialdemokraterna tillämpade) var otänkbar, bara de arbetare som medvetet tagit ställning för programmet och aktivt arbetade för det kunde upptas som medlemmar i partiet.

Kominterns världskongress skulle anta program och organisationsnormer. De nationella partiernas program fick inte avvika från Kominterns riktlinjer. Kominterns Internationella Exekutivkommittés beslut var bindande för medlemspartierna.