Vilken roll spelar idag det faktum att flertalet av tredje världens länder varit koloniserade? Kan vi verkligen fortfarande skylla på kolonisatörerna?
Kristina Frid (23 januari 2000)
kristina.frid[snabel-a]telia.com

Vi har aldrig kunnat skylla tredje världens underutveckling på kolonisatörerna! Tredje världens länder var mer underutvecklade före kolonialismen än efter den. I många kolonier – men inte alla – tillförde kolonialmakten betydande värden i form av kapital, utbildning och administrativ kapacitet. Utvecklingen tog därmed betydelsefulla steg i rätt riktning. I några länder förde dock kolonialmakten med sig socialistiskt tänkande och i de länderna ledde självständigheten till en ekonomisk och mänsklig katastrof. Som exempel på sådana länder kan nämnas Mozambique, Ghana och Indien. Indien håller dock för närvarande på att ta sig ur den socialistiska tvångströja som skapades av den brittiska “fabianismen”.

Inte minst belysande är att länder som aldrig varit koloniserade, som Etiopien, Afghanistan och Nepal tillhör de minst utvecklade i sina respektive geografiska regioner.