Hur skapas kollektiva politiska identiteter och tankar och ett enhetligt “vi” gentemot andra kollektiv. Leder detta till förtryck, fruktan och erkännande, behov och begär.
Gustav Birath, Stockholm (9 juni 2001)
birath[snabel-a]hotmail.com

Det Du beskriver är en av de viktigaste och samtidigt mest hotande fenomenen i mänskligt beteende. Hur man skapar kollektivt uppträdande, som oftast innebär att man avlägsnar sig från personligt ansvar och rationellt tänkande.

Psykologin har studerat dessa fenomen, men inte alltid kommit fram till några rationella lösningar på hur man undviker massans terror. Helt klart är att det ofta är effektivt att rikta in en grupps intresse mot en verklig eller skapad fiende. Lenin och Stalin skapade hat mot kapitalisterna för att få massan att hata och mörda dem som hade tillgångar mer än genomsnittet. Hitler använde precis samma teknik, fast fienden där var judarna, men också där beskrevs judarna som sådana som skodde sig på de “fattiga arbetarnas” bekostnad. Det är alltid lätt att rikta in ett kollektivt hat mot dem som är avvikande, och det har utnyttjats av diktatorer genom tiderna. Från Romarriket och framåt.

Det enklaste sättet att skapa en kollektiv identitet är att skapa en gemensam fiende. Det beskrivs redan i Bibeln hur den tekniken kunde utnyttjas. Idag finns det dessutom modern teknik som kan användas för att kollektivisera uppträdandet. Lenins beskrev sovjetmakten som radio och elektricitet. Radion för att kontrollera massornas tänkande.

Det enklaste sättet att skapa en kollektiv identitet är att skapa en gemensam fiende. Det beskrivs redan i Bibeln hur den tekniken kunde utnyttjas. Idag finns det dessutom modern teknik som kan användas för att kollektivisera uppträdandet. Lenins beskrev sovjetmakten som radio och elektricitet. Radion för att kontrollera massornas tänkande. Elektriciteten för att få fart på produktionen (något som dock misslyckades).

Samtidigt får man inte glömma att det finns ett grundläggande mänskligt behov av gemenskap och identifiering. Familjen är den minsta gruppen, som ger individen stöd genom en fast gemenskap. I lite större sammanhang finns skolklassen, plutonen, företaget, staden, landet osv. Självklart är det en styrka att finna gemenskap i värderingar och beteenden. Och även i militära sammanhang är kollektivet något som vi alla har nytta av. Den kinesiske tänkaren Sun Tsu sade att det alltid finns en armé i ett land, den egna eller någon annans. Vi kan väl alla till mans uppskatta att det är vår egen armé och den finns för att vi har ett visst gemensamt kollektivt intresse.