Hej Fick den informationen att Kina exporterar tullfritt till USA, NAFTA. Stämmer verkligen detta?
Lydia Geirsdottir, Göteborg (25 juli 2001)
lydiageirsdottir[snabel-a]hotmail.com

Nej, det stämmer inte. NAFTA är en frihandelsorganisation som enbart omfattar USA, Kanada och Mexiko. Mellan dessa tre länder är tullarna (i huvudsak) avskaffade.

USA har – liksom andra länder – träffat en rad handelsavtal med olika länder. I sådana handelsavtal brukar det ofta ingå att tullar eller regler för olika varor som särskilt intresserar de länder som sluter avtal justeras. Sverige kan till exempel i ett handelsavtal vara intresserat att slå ett slag för stål, pappersmassa, bilar och mobiltelefoner, medan Schweiz skulle vara intresserat av att främja läkemedelsindustrin och banksektorn.

Om ett land har fått sina speciella intressen tillgodosedda i en handelsförhandling så kommer snart andra länder att se möjligheten att förbättra villkoren på samma område. Hela världen skulle vara sysselsatt med handelsförhandlingar om den ena småsaken efter den andra. Därför ingår i de flesta handelsavtal en klausul om att landet ska få samma villkor som mest gynnade nation (most favored nation, MFN). Om Sverige utverkat bättre villkor för stålexporten till USA får Storbritannien och Brasilien omedelbart samma regler.

I de allra flesta internationella avtalen ingår numera denna MFN-klausul.

Dock förekommer det att den medvetet utesluts när det gäller länder som man vill utöva påtryckningar mot. Kina har till exempel inte betraktats som ett MFN-land i USA förrän häromåret, då frågan behandlades i Kongressen. Det är säkert detta Du har hört talas om, att Kina numer behandlas som “mest gynnade nation”.

Mest gynnade nation-klausulerna har ett viktigt undantag och det är att klausulen inte kan åberopas för att uppnå villkor som gäller inom ett frihandelsområde som till exempel NAFTA (eller EFTA som Sverige en gång var medlem i) eller inom en ekonomisk union som EU. Kina får alltså inte samma gynnsamma villkor som Kanada och Mexiko när det gäller handeln med USA. Men väl samma villkor som Sverige och andra EU-länder.

Kritiker mot MFN-status (huvudsakligen republikaner på högerkanten) för Kina menade att landet skulle få MFN-status först då de respekterade de mänskliga rättigheterna. Men denna linje förlorade alltså vid omröstningen i Kongressen.