Några frågor om Kina. Varför hade kejsarna så stor makt? Hur kunde Mao bli så mäktig?
Nettan (10 mars 1999)
pluggnettan[snabel-a]hotmail.com

Hej, Du ställde några frågor om Kina. Frågan om Maos maktställning måste ses i relation till kejsarnas tidigare maktställning.

Om man ser på den kinesiska kulturen så var den uppbyggd kring ett hierarkiskt system med respekt för överordnade. Och den mest överordnade var kejsaren. I motsats till i Japan så var kejsaren ingen gudomlig person. Utan bara den högste världslige makthavaren i det etiska system som styrt Kina i 2500 år – och egentligen än idag. Filosofin kan Du lära Dig mer om om Du slår upp Konfucius eller Konfutse (olika stavning på samme man) i en uppslagsbok. I Konfucius lära, som varit normsystem i Kina, ligger vördnad för äldre och överordnade. Överordnade utsågs normalt genom prov och utbildning till ämbetsmän i en mycket reglerad ordning. Bara de som gjorde bäst ifrån sig i proven fick de inflytelserika befattningarna. Med det tankesystemet blev det lätt att underordna sig. Och lätt för kejsaren att skaffa en oerhörd makt.

Detta system är en del av förklaringen till Maos maktställning. När han väl skaffat sig den absoluta makten var många beredda att underordna sig, det var i enlighet med den konfucianska läran och traditionen. Men Mao kombinerade den konfucianska synen i Kina med hänsynslöst brukande av våld och vapenmakt. “Makten kommer ur gevärspipan” var ett av hans klassiska yttranden.

Den marxistiska och leninistiska teorin som Mao anslöt sig till utgick från att en liten elit inom kommunistpartiet hade rätt att gripa makten och konsolidera den för att påskynda den lagbundna historiska utvecklingen. När väl makten var konsoliderad behövdes inga diskussioner eller fria debatter om vilken väg som var den rätta. Det var redan fastställt i Marx och Lenins skrifter och Mao var den ende som kunde uttolka och utveckla dem.

När utvecklingen i olika avseenden inte gick hans väg tvekade han inte att tillgripa hänsynslöst våld för att driva igenom sin linje. Den amerikanske forskaren Rudolph J Rummel anser att Maos regim mördade 35 miljoner människor för att nå sina politiska mål. Andra hävdar att antalet dödsoffer var både två och tre gånger så många. Med den hänsynslöshet som råder under en sådan regim blir envåldshärskarens ställning lätt stark – så länge han inte vacklar i sin hänsynslöshet. Mao är i detta helt jämförbar med Stalin och Hitler, som också genom hänsynslös terror byggde upp sina statsbildningar.