Kan man påstå att Kina är en kommunistisk/socialistisk stat med tanke på att de har infört marknadsekonomi? (Plan)Ekonomin är väl en central del i Marx lära?
Gunnar Alm, Göteborg (10 augusti 2000)
almgunnar[snabel-a]hotmail.com

Visst är Kina en kommunistisk stat, trots att det finns vissa delar av ekonomin som sköts enligt marknadsekonomiska principer.

Kinas kommunistiska parti kontrollerar hela den centrala statsapparaten och även de regionala administrationerna och kommunerna. Det innebär också total kontroll över den stora och helt dominerande av staten, regionerna och kommunerna ägda företagsamheten. De stora basindustrierna är alla kontrollerade av staten. Många andra industrier drivs år efter år med gigantiska förluster som täcks av skattebetalare inom den privata sektorn (inte minst utländska företag). Miljoner och åter miljoner kineser arbetar i företag som inte skulle existera utan planekonomi och utan gigantiska subventioner från staten eller andra offentliga organ. Det är faktiskt så att de enorma resurser som krävs av staten för att hålla liv i olönsamma statsföretag är ett stort statsfinansiellt problem.

Som ett komplement till den stora statliga industrisektorn och den vad gäller antalet sysselsatta dominerande jordbrukssektorn finns sedan något tiotal år en liten del av ekonomin som tillåts arbeta efter marknadsekonomiska principer. Den kan lösa upp de värsta stelheterna i ett planekonomiskt system, som annars skulle gå under på grund av sin egen tyngd. Den kan också i lyckliga fall leda till att en del människor får en drägligare tillvaro rent materiellt. Den utvecklingen i marknadssektorn kan till och med smitta av sig på den statliga sektorn genom högre löner.

Men tyvärr är den marknadsstyrda delen av ekonomin begränsad. Och när det gäller det politiska livet är den kommunistiska diktaturen lika hård som tidigare.