Varför spelade Kina en så betydande roll under andra världskriget?
Camilla (28 mars 2007)
keaton[snabel-a]hotmail.com

Under andra världskriget leddes Kina av nationalisten Chiang Kai Shek. Före och efter andra världskriget utmanades han starkt av kommunisten Mao Tse-Tung och ett inbördeskrig utbröt. Men inbördeskriget kom av sig i och med Japans invasion 1937 (men Japan hade då sedan tidigare invaderat området Manchuriet efter att en mer aggressiv utrikespolitik påbörjades 1931) då kommunister och nationalister gjorde gemensam sak mot den gemensamma yttre fienden, Japan. Vissa menar till och med att andra världskriget startade 1937 på grund av Japans invasion av Kina.

De makter som stod emot varandra under andra världskriget var USA, Storbritannien och Frankrike å ena sidan och Tyskland, Italien och Japan å den andra. Då Japan var den mest aggressiva makten i Asien och då Japan attackerade och ockuperade delar av Kina kom Kina bli en bland de allierade i kampen mot den japanska kejsaren Hirohito.

Men av det vi har läst var Kinas roll inte sådär vidare framstående. Det var ett stängt land som inte hade så mycket med omvärlden att göra, dessutom rasade som sagt ett inbördeskrig mellan kommunisterna och nationalisterna, varav de sistnämnda fick stöd av de allierade (framför allt under mellankrigstiden). Problemet med det och den troliga anledningen till kommunisternas seger i Kina var att de allierade inte hade så vidare koll på vilka typer de sponsrade. Nationalistledarna var korrumperade utan dess like och de hade långt ifrån folkets stöd då de emellanåt agerade tämligen olämpligt. Mao kom därför att överta makten i Kina 1949 och Chiang Kai Shek fick då fly till ön Formosa, nuvarande Taiwan.

Idag råder en viss spänning mellan länderna Kina och Japan då Kina upplever det som att Japan inte tar ansvar för sitt förflutna och ber om ursäkt för sina övergrepp under andra världskriget.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert
Tomas Ibsen