Jag undrar angående Kashmirkonflikten: Vilken rätt har pakistanierna till Kashmir? Vraför skall Indien inte få del av Kashmir?
Johannes, Lerum (25 november 1999)
Bajti[snabel-a]hotmail.com

Det som idag är Indien, Pakistan, Bangladesh och Sri Lanka var fram till 1947 delar av Brittiska Indien. Brittiska Indien delades i en muslimsk stat (Pakistan, som senare i sin tur delades i Pakistan respektive Bangladesh), en buddhistisk stat (Sri Lanka, tidigare Ceylon) och en hinduisk stat (Indien).

Befolkningen i Jammu och Kashmir var till stor del muslimsk, men maharadjan var hindu. Enligt självständighetsfördraget hade härskaren rätt att ansluta sig till endera staten. Efter viss tvekan valde maharadjan Indien. Muslimerna i Kashmir gjorde då uppror och fick stöd av trosfränder från Pakistan. Krig bröt ut mellan Indien och Pakistan. FN utverkade stillestånd och krävde att en folkomröstning skulle hållas. Någon sådan har aldrig hållits. FN krävde också att Pakistan skulle dra sig tillbaka från området i avvaktan på folkomröstningen. Pakistan gjorde inte det.

Kashmir är idag delat mellan Indien och Pakistan. Den större delen av befolkningen bor på den indiska sidan. Men även på den indiska sidan är majoriteten muslimer, även om det finns en stor grupp hinduer och även buddhister.

Nya krig mellan Indien och Pakistan bröt ut både 1965 och 1971 och strider utkämpades även i början av 1999 – där indiska armén fick god användning för sina Bofors-haubitsar.