Hur är ställningen i Kashmir idag? Blir det en omröstning och självständigt? Vad gör man idag för att lösa konflikten?
Bushra, Spånga
(31 januari 2006)
missbushra88[snabel-a]hotmail.com

Kashmir är ett område som ligger i länderna Pakistan och Indien. (Ett litet område finns också i Kina efter ett krig mellan Kina och Indien 1962). Pakistan och Indien gör båda anspråk på stora delar eller hela Kashmir vilket har lett till blodiga strider där 30 000 till 50 000 människor har fått sätta livet till. Vissa forskare har dock börjat betrakta Kashmir som ett kallt krig i miniatyr då både Pakistan och Indien har skaffat sig kärnvapen vilket kan medföra mindre risk för direkta stridigheter. Ledarna för de båda länderna har också blivit något mer villiga att finna lösningar på konflikten.

Bakgrunden till konflikten härstammar från avkolonialiseringen och Indiens och Pakistans självständighet från Storbritannien 1947. Vid överlämnandet av makten till lokala ledare fick några fursteområden vid gränsen till de blivande länderna Indien och Pakistan själva välja vilket land de skulle ingå i; Indien eller Pakistan. Den hinduiske Maharadjan (kungen) av Kashmir dröjde med svar vilket ledde till vissa oroligheter. Muslimerna i de västra delarna av Kashmir började göra uppror mot Maharadjan. Muslimerna i västra Kashmir fick stöd av Pakistan som ockuperade Kashmirdalen. Maharadjan bad då Indien om hjälp som i sin tur villkorade sitt stöd med att Kashmir skulle bli indiskt. Maharadjan tackade ja till erbjudandet. Resultatet blev krig som avslutades med en vapenvila 1948. Konflikten hettade till igen 1971. Pakistan har sedan slutet av 1980-talet stött muslimska gerillatrupper i den indiska delen av Kashmir. Indien påstår att Pakistan stöder gerillan med vapenläger och resurser vilket Pakistan förnekar. De menar att de enbart ger gerillan ett moraliskt stöd.

FN har i ett antal resolutioner 1948-1949 ställt krav på parterna. På Indien ställdes krav på folkomröstning och på Pakistan ställdes krav på militärt tillbakadragande. Ingen av kraven har uppfyllts. I delstatsvalet 1996 fick Kashmir en folkvald regering som ersatte det nioåriga direkta styret från New Delhi. Pakistan har föreslagit internationell medling men Indien har motsatt sig detta. Konflikten binder upp mycket resurser i truppstyrkor som skulle kunnat gå till något mer produktivt. 2004 påbörjades dock nya samtal mellan parterna.

Bakgrunden till själva konflikten kan delas upp i fyra förklaringar.

En viktig faktor som kan ha betydelse i konflikten är det socioekonomiska tillståndet. Denna förklaring är dock omstridd eftersom Kashmir inte är den fattigaste delen av Indien. Det finns områden som ligger mycket sämre till, men där det råder fred och ordning. Både arbetslösheten och dödligheten är relativt stor, men man kan inte se det som en bakomliggande faktor, möjligtvis en faktor som påverkar utvecklingen negativt. Vissa forskare menar tvärtom, att det är våldet och seperatismen som är orsaken till den ekonomiska utvecklingen i Kashmir. Mycket av det beror på att turismen är en väldigt viktig inkomstkälla i området. Och ju mer oroligt det är i området desto färre turister vågar sig dit.

En annan socioekonomisk faktor som påstås väga betydligt tyngre är diskrimineringen av muslimer. Hinduer särbehandlas av den indiska regeringen.

En tredje faktor är religionen. Regionen Kashmir har fått sitt namn efter en indisk vis man som hette Kashyapa. Det härstammar från en myt som har många olika versioner. Här är en utav dem. Jalodhava var en gud som levde i en vattenfylld dal. Han välsignades med att vara odödlig under vatten. Detta missbrukade Jalodhava och terroriserade sin omgivning utan några som helst repressalier. Detta gjorde att Brahma (skaparen), Vishnu (livets upphållare) och Shiva (fruktbarheten och förintelsens gud) dränerade vattnet ifrån dalen och dödade honom. Denna myt och liknande myter visar på varför vissa platser är så viktiga för hinduerna.

Hinduiska ledare och kulturer har även spelat en dominerande roll i Kashmirs historia ända till 1300-talet. Den muslimska andelen av befolkningen ökade gradvis under 700-talet, och blev senare dominerande på vissa områden i Kashmir. Då Pakistan är ett muslimskt land och Indien ett hinduiskt land gör båda länderna anspråk på hela Kashmir.

Den fjärde orsaken som spelar in är, enligt en del forskare och politiker, att det har varit Pakistans strategi att organisera och arrangera oppositionella våldshandlingar för att kunna ta över Jammu och Kashmir, och för att försvåra så mycket som möjligt för sin ärkefiende Indien. Det finns dock inga konkreta bevis för detta, men däremot är det ingen hemlighet att Pakistan passivt stöder de muslimska separatisterna. Det är också bevisat att de har haft små baser och träningsläger på pakistanskt område. Problemet för Pakistan är att de olika separatistorganisationerna som t.ex. JKLF vill ha ett självständigt Kashmir, medan Pakistan vill införliva Kashmir med Pakistan. Pakistan nekar till allt detta och hänvisar till att i spelet mellan Pakistan och Indien ingår det att skylla inre problem på motparten.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert