Ni pratar hela tiden om antalet människoliv som kommunismen och nationalsocialismen har på sina samveten. Jag skulle vilja fråga, hur många människoliv kapitalismen har på sitt samvete? Då menar jag också allt som skett i kapitalismens namn.
Ida & Sophia (25 oktober 1999)
wimbax[snabel-a]hotmail.com

Frågan kan istället ställas hur mycket lidande kapitalismen räddat mänskligheten från. Läkemedelsindustrin är ett av de tydligaste uttrycken för de enorma värden som det kapitalistiska systemet tillför mänskligheten. Arbetsbesparande maskiner har också bidragit till att människor idag inte slits ut i förtid och den medellivslängd som före kapitalismens genombrott låg kring 40 år är idag i flertalet kapitalistiska länder en bra bit över 70 år. Livsmedelsindustrin och den moderna jordbrukstekniken har gjort att vi idag får pengar över till annat än att slita för den dagliga brödfödan. Hur många miljoner människoliv som förlängts genom detta är svårt att beräkna.