Hur fungerar kapitalism? Är kapitalism samma sak som marknadsekonomi?
Johannes (19 november 2000)
johannes_98[snabel-a]hotmail.com

“Kapitalism” är en beteckning på ett system där kapitalresurserna ägs decentraliserat och privat. Den kan i praktiken bara fungera med marknadsekonomi, det vill säga alla beslut i ekonomin fattas genom transaktioner på marknaden (handel). Bara genom att tillhandahålla något som en köpare vill ha går det att få intäkter. Det innebär att bara genom att göra folk nöjda går det att överleva som kapitalist.

I ett icke-kapitalistiskt system kan kapitalresurserna ägas av staten eller ett kooperativ. Då koncentreras beslutsfattandet och det blir möjligt att på politisk väg fatta belsut som innebär att resurser slösas bort och att man låter majoriteten förtrycka minoriteten.

Sådant är otänkbart i ett kapitalistiskt system där det slutliga ekonomiska ansvaret ligger fördelat på många individer och där den som fattar felaktiga beslut får ta de fulla konsekvenserna.

Det är teoretiskt tänkbart att kombinera marknadsmekanismer med ett icke-kapitalistiskt ägande, men sådana system leder med nödvändighet till hög inflation och hög arbetslöshet. Jugoslavien under Titos tid på 1950- till 1970-talen är det enda nämnvärda exemplet på ett sådant system.