Jag bara undrar hur ni tänker när ni säger ”kapitalism ger välfärd”, välfärd för vissa eller?
Daniel Nilsson (24 november 1998)
nilzzz@hotmail.com

Enkelt. Kapitalism ger välfärd för alla. De fattiga i Sydkorea har det bättre än den svältande medelkoreanen i det kommunistiska Nordkorea. De fattiga i Västtyskland hade det långt bättre än de med genomsnittlig standard i det kommunistiska Östtyskland. Så gott som hela befolkningen i det kapitalistiska Estland har det bättre än befolkningen i det av Sovjet ockuperade kommunistiska Estland för tio år sedan. Men det är klart. För de kommunistiska pamparna leder kapitalism normalt inte till välfärd. Men dessvärre finns det undantag från det också. I Ryssland har det saknats en av grundvalarna för ett väl fungerande kapitalistiskt samhälle, en oberoende och väl fungerande rättsapparat. Därmed har de gamla kommunistpamparna kunnat roffa åt sig av tillgångarna, vilket har fördröjt övergången till en fungerande marknadsekonomi. Det har uppstått en skenbar kapitalism, där kapitalet inte byggts upp genom skicklighet i att på marknaden tillgodose konsumentens behov, utan genom rofferi, stöld och mygel i det sönderfallande statliga systemet. Först när de här avarterna har avskaffats och de pengar som samlats ihop av de gamla kommunistpamparna har förslösats kommer kapitalismen att kunna ge verklig välfärd också åt de breda lagren av Rysslands folk. Det kan dröja lång tid, men vi kommer säkert att få uppleva det inom ett par decennier.