Vilka följder hade händelserna under kalla kriget för den historiska utvecklingen idag?
Linda Pettersson (11 april 1999)
Pettersson_linda[snabel-a]hotmail.com

Händelserna under det kalla kriget kanske inte har någon direkt effekt på vad som sker idag. Däremot indirekt i och med att det som ledde fram till Västs seger (t.ex. USAs kompromisslösa agerande i samband med koreakriget och Kubakrisen samt upprustningen på 1980-talet) gjorde att (nästan) hela Östeuropa och Ryssland i dag har demokrati.

Visst kan vissa av det kalla krigets händelser sägas ha även direkt betydelse, dock mest lokalt. T.ex ledde vietnamkriget dessvärre till att hela Vietnam nu lider under en kommunistisk diktatur. De stora händelserna i vår tid, t.ex. Irakkriserna och Kosova har dock inget samband med några av det kalla krigets händelser.