Vad tycker ni om Jûri Linas bok Sovjetiskt Inflytande i Sverige?
Bent Kristensen, Stockholm (19 juni 1998)
bent.kristensen[snabel-a]stockholm.mail.telia.com

Jüri Linas bok är en utmärkt faktagenomgång av vad som hänt i Sverige i relation till de kommunistiska staterna under efterkrigstiden. En av de bästa som publicerats! Tyvärr kombineras denna utomordentliga faktagenomgång med slutsatser och analyser som är svåra för oss att dela och en del rent antisemitiska inslag. Sådant har vi inget till övers för i Contra.