Jag undrar numera angående Turkiet-krisen om man kan kalla den det… Vad kommer den att få för konsekvenser socialt, ekonomiskt mm? Vad kommer det betyda för Sverige att Turkiet hade jordbävning?
Johannes (20 augusti 1999)
Bajti[snabel-a]hotmail.com

En katastrof av den storlek som den turkiska jordbävningen kommer självklart att få svåra ekonomiska och sociala konsekvenser. Turkiet har genomgått en snabb industrialisering och ekonomin har under de senaste åren växt snabbt. Men nu stoppas den här utvecklingen upp, eftersom alla resurser måste sättas in på att reparera det som skadats, bygga upp det som raserats istället för att satsa på den långsiktiga utvecklingen. Visst, Turkiet får kanske chansen att bygga upp någon av de förstörda industrierna från grunden, och då kan den bli den modernaste i världen. Men sådant kan bara ske på marginalen. Förstörelsen är och kommer att förbli något negativt för Turkiet också på lång sikt. De sociala konsekvenserna kommer i stor utsträckning att styras av den drabbade befolkningens upplevelser av hur myndigheterna sköter de uppgifter som man kan förvänta av dem. De första rapporterna från närvarande journalister har varit kritiska på den punkten. Men är det säkert att turkarna upplever det på samma sätt? Här i Sverige kan en människa som kör av vägen på cykel avlida för att varken polis eller ambulans kommer inom ett par timmar. Vad skulle vår apparat ha kunnat uträtta om det fanns inte en utan tiotusen som råkat illa ut? Hur kommer den allmänna opinionen att vara medveten om att myndigheterna haft en omöjlig uppgift? Och hur mycket kommer islamistiska extremister försöka exploatera svårigheterna för att skylla på den sekulariserade staten? Dessa viktiga frågor kan tyvärr inte besvaras idag. Vi kan däremot konstatera att händelserna knappast alls kommer att påverka Sverige. Skamligt futtiga 4 miljoner har svenska staten hittills satsat på att bistå ett land som förödats så. Det är en femtiondel av vad det kostade att renovera statsministerns representationsbostad i Sagerska Palatset… Svenska företag som är duktiga på byggverksamhet och uppbyggnad infrastruktur kanske kan tjäna en hacka på att göra en insats i den turkiska återuppbyggnaden. Men de får tydligen ingen hjälp genom några goodwillskapande gester från svenska staten.