Vad är jihad?
Sofie Sandberg (23 oktober 2000)
sofies_85[snabel-a]hotmail.com

Jihad är en islamsk term (på arabiska) som betyder “det heliga kriget” eller ordagrant “ansträngning”. Att sprida islam är varje muslims plikt och detta skedde genom jihad, krig mot icke-muslimer. Även idag kan muslimska ledare förklara jihad och lovar därmed dem som offrar sig en plats i paradiset, vilket Muhammed gör i Koranen. Termen används med förkärlek av de värsta extremisterna inom Islam, som då lägger in mycket hänsynslöst våld i termen. Det finns också mer moderata uttolkare av termen inom islam, som anser att den är det enda tillåtna kriget inom islam, och att termen endast avser försvar. Muslimska länders praktiska politik visar dock att detta knappast är en tolkning som uppskattas av makthavarna.