Jag ska skriva ett arbete och berätta om IMF och världsbanken, och jämföra dessa. Skulle bli tacksam för info!
Annika (13 januari 2000)
annika29[snabel-a]hotmail.com

IMF och Världsbanken är två viktiga institutioner för världens ekonomiska utveckling. De samarbetar men har i grund och botten skilda uppgifter. Även om uppgifterna ibland kan se snarlika ut.

IMF, International Monetary Fund, arbetar i första hand med det internationella betalningssystemet. IMF bidrar ibland till länder med skakig ekonomi. De kan få finansiell uppbackning av IMF i form av lån. IMF förenar ofta sådana lån med krav på ändringar i den inhemska politiken. IMF är en utväg för botfärdiga syndare. Den som inte är beredda att rätta munnen efter matsäcken kan inte räkna med pengar från IMF. IMF ger alltså överbryggningslån för länder som har en chans att klara ut sin ekonomi, om de vidtar åtgärderna. Åtgärderna kan ibland upplevas som tuffa av de länder som ställs inför kraven. Det kan till exempelvis handla om att dra ner på livsmedelssubventioner som utgör centrala inslag i en regerings politik för att vinna popularitet. Men har landet hamnat i en situation så att det måste vända sig till IMF för att få stöd så har det redan misskött sig. IMF finansieras av medlemsländerna, som ställer krediter till IMFs förfogande. Enligt traditionen ska en europé vara chef för IMF och två av cheferna har varit svenskar, Ivar Roth (1951-1956) och Per jacobsson (1956-1963). Nu är fransmannen Michel Camdessus chef för IMF.

Världsbanken (World Bank) ligger liksom IMF i Washington. Inmstitutionerna är för övrigt grannar. I motsats till hur det är för IMF säger traditionen att chefen för Världsbanken ska vara amerikan, och nuvarande ordförande heter James D. Wolfensohn. Världsbanken är mer än IMF en institution som inriktar sig på att hjälpa den fattiga världen till ekonomisk utveckling. Världsbanken finansierar genom International Development Association och International Bank for Reconstruction and Development den ekonomiska uppbyggnaden i världens fattigaste länder. Världsbanken lånar ut pengar till projekt som vanliga banker inte skulle ställa upp och finansiera, till exempel på grund av risknivån, politiska faktorer eller annat. Totalt har Världsbanken en utlåning 2500 miljarder kronor, vilket är ungefär lika mycket som hela den svenska bruttonationalprodukten. Norden har en gemensam ledamot i Världsbankens styrelse och för närvarande är det finländaren Ilkka Niemi. Svensk suppleant för honom är Anna M. Brandt.