Hur utses presidentkandidaterna i USA?
Jonna (7 maj 2000)
bergjonna[snabel-a]hotmail.com

Systemet är komplext. Och skiljer sig mellan de olika partierna och mellan olika delstater.

De två stora partierna har var sitt partikonvent. I år har republikanerna sitt partikonvent med 2066 delegater i Philadelphia mellan den 29 juli och 4 augusti. Demokraterna med hela 4336 delegater har sitt partikonvent i Los Angeles mellan den 14 och 17 augusti. Det är redan klart att partiernas presidentkandidater blir George W. Bush Jr (republikanerna) och Al Gore (demokraterna), eftersom de redan vunnit mer än hälften av sitt partis delegater. Men processen att utse delegater fortsätter, än har inte alla primärval och nomineringsmöten hållits.

I flertalet delstater hålls primärval. Ibland är det delstaten som ordnar primärvalet, ibland är det partiet självt. Om det är delstaten som ordnar valet brukar det hållas på samma dag för republikaner och demokrater, men ordnas primärvalet i partiernas regi kan det ske på olika dagar. Vid primärvalen kan de som är registrerade som republikaner eller demokrater rösta i sitt eget partis primärval. I en del delstater får även oberoende rösta i primärvalet – och då i ett av primärvalen, inte i bägge. I Kalifornien ordnas till och med tre primärval, ett för demokraterna och ett för republikanerna (som är avgörande för vilka delegater som utses till konventen) och ett tredje primärval för “oberoende” som kan rösta på vilken som helst av kandidaterna. De oberoendes omröstning är dock bara en “skönhetstävling”, inga delegater utses.

I en del delstater utses delegaterna genom valmöten, “caucus”. Medlemmar i partiet samlas på olika platser i delstaten och röstar fram delegater till konventet.

I delstaten Washington har man både primärval och valmöten och en del av delegaterna utses med vardera metoden.

Förutom de 50 delstaterna och District of Columbia – som alla får vara med och utse president vid valet den 7 november (första tisdagen efter första måndagen i november) – tillåter både demokrater och republikaner att delegater utses från Puerto Rico, Virgin Islands, American Samoa och Guam. Demokraterna utser dessutom delegater för “demokrater i utlandet” och en hel del av delegaterna till partiets konvent är självskrivna, till exempel delstatsguvernörer och senatorer som representerar partiet. Ytterligare delegater utses internt inom den centrala organisationen. De här extradelegaterna utses bara av demokraterna, republikanerna har en mer strikt representativ modell.

Antalet delegater från de olika delstaterna fastställs enligt ganska komplicerade modeller som skiljer sig åt mellan demokrater och republikaner. I princip kan man säga att antalet delegater svarar mot antalet väljare partiet har i delstaten. Texas med många republikaner väger därför tyngre för republikanerna, medan Illinois med många demokrater väger tyngre för demokraterna, jämfört med delstatens folkmängd. Extra bonusdelegater brukar delstaterna också kunna få för framgångsrika guvernörsval etc.