Varför fick nazismen fotfäste? orsaker och förklaringar.
Rickard Wertheimer, Lidköping (5 december 2000)
wertan[snabel-a]hotmail.com

För att rätt förstå nazismens framväxt är det viktigt att använda ideologins korrekta namn, nationalsocialism. Det var en socialistisk rörelse som byggde på exploateringen av befolkningens missnöje med det usla ekonomiska läget i Tyskland under 1920-talets senare del och under 1930-talet. Nationalsocialismen erbjöd ett enkelt svar på de ekonomiska problemen – spendera mer av statens pengar på offentliga arbeten. Den engagerade också de missnöjde i sin egen rörelse där de kunde få uttryck för sitt missnöje genom att ge sig på ”fienden” handgripligt. ”Fienden” varierade, men var oftast ”judarna”, ”kapitalisterna”, ”marxisterna”. De senare hade man dock i praktiken gemensamma intressen med när det gällde att bekämpa ”kapitalisterna”.

Den usla ekonomin i Tyskland var alltså en förklaring till nationalsocialismens framväxt. Och den usla ekonomin förklaras i sin tur i stor utsträckning av de gigantiska krigsskadestånd som Tyskland drabbades av efter Första Världskriget