Hur kan jag som enskild individ bäst bekämpa socialismen och vänsterpropagandan som dagligen strömmar över oss?
Göte Svensson (26 januari 1999)
G_te_svensson[snabel-a]hotmail.com

Var Du bäst gör Din insats måste Du avgöra själv. Vi är ju alla olika och måste utnyttja vår egen förmåga på bästa sätt. Du kanske är en duktig skribent och kan skriva artiklar och insändare. Du kanske är social och vinnande till Din person och gör Din bästa insats genom att tala med folk. Du kanske har ett arbete där Du har chansen att informera folk. Du kanske är en skicklig företagare som gör Din bästa insats genom att praktiskt visa kapitalismens överlägsenhet. Och naturligtvis är Du välkommen att hjälpa oss på Contra med olika praktiska arbetsuppgifter.

Det är ytterst anmärkningsvärt och beklämmande att det svenska folket i så stor utsträckning lämnar allt vad anständighet heter och röstar på ett parti med en sådan bakgrund som vänsterpartiet. Dock tror vi att flertalet av de röstande är omedvetna om just denna aspekt av sitt handlande. Det farliga ligger i att partiets framgångar ger någon form av respektabilitet åt personer med en utpräglad kommunistisk ideologi som ser massmördare som Lenin och Stalin som förebilder. Sådana personer kan till och med få viktiga poster i statsförvaltningen och insyn i militära angelägenheter, vilket naturligtvis utgör en nationell säkerhetsrisk av stora mått vid ett krisläge.

Det finns för Contras del inget politiskt parti som kan få vårt oreserverade stöd. En del av de borgerliga partierna är dock mindre dåliga än andra partier. Vi har tidigare redovisat hur några aktivister i Contra röstade i valen i höstyas och det var en blandning av moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet och nya partiet som fick rösterna (samt i kommunalvalen ytterligare något parti).