1: Varför är en del människor emot homosexuella? 2: Hur kom just homosexualiteten? 3: Hur många homosexuella finns det ?
Tilda (17 oktober 2000)
tilda23[snabel-a]hotmail.com

1. Det är nog fler som är emot homosexualitet än homosexuella. Charles Darwins utvecklingslära om “survival of the fittest” innebär ju till exempel att enbart heterosexuella anlag i längden har livskraft. Homosexualitet är därför mot naturens ordning. Det är en rent vetenskaplig teori, snarast något som förespråkas av ateister.

Men tanken har också uppbackning i de flesta religionerna, som mer eller mindre principfast tar avstånd från homosexualitet. Kristendomen tar kraftfullt avstånd från homosexualitet (läs till exempel Chrys C Caragounis bok Bibelns syn på homosexualitet, Normans förlag Stockholm 1998), men det innebär ju inte alls att kristendomen tar avstånd från homosexuella. Mer specifikt kan Du läsa 1 Mosebok 19 kapitlet, 3 Mosebok 18 och 20 kapitlet, Romarbrevet 1 kapitlet 26-27, 1 Korinterbrevet 6 kapitlet 9-10 etc. Men avståndstagandet från homosexualitet innebär inte avståndstagande från de homosexuella. Jesus tog ju till sig syndare för att de skulle bättra sig. Muslimer intar en ännu mer strikt hållning mot homosexualitet, i många länder har man med hänvisning till Koranen avrättat homosexuella.

Också kommunister i till exempel Sovjetunionen har kraftigt tagit avstånd från homosexualitet och där har homosexuella kastats i läger.

Skilj mellan Darwins och kristendomens avståndstagande från den homosexuella handlingen – men respekt för de homosexuella personerna – och islams och kommunismens avståndstagande både från den homosexuella handlingen och de homosexuella personerna.

2. Contra är en politisk organisation och Din fråga är snarast biologisk, psykologisk eller sociologisk, varför vi avstår från att svara på den.

3. Andelen homosexuella i Västerlandet uppskattas till mellan 1 och 2 procent. Den siffran bygger på olika sociologiska studier som gjorts. Homosexuella aktivistgrupper har gjort gällande att upp till 10 procent skulle vara homosexuella, men sådana siffror har inget som helst med verkligheten att göra.