Är Högerextremism desamma som Nationalsocialism och vad innebär de båda?
Niklas Adebahr (15 augusti 2000)
niklas.adebahr[snabel-a]swipnet.se

Det hörs ju på namnet att nationalsocialism är en VÄNSTERrörelse. Än mer så om man granskar vilken politik som drevs.

Mest kännetecknande för nationalsocialismen är den kolletivistiska synen på människan. ”Arier” är goda, judar är onda. Det är inte fråga om människor utan kollektivbeteckningar. Kommunismen och andra socialistiska ideologier har samma kollektivistiska syn på människan: Arbetare är goda, kapitalister är onda. Följden blir också densamma av de båda ideologierna: Fångläger, massavrättningar, våld, förakt för rättsstaten, ledarkult.

Att använda ordet ”höger”extremism för nationalsocialism är ett sätt att förvilla allmänheten och blanda bort korten. Genom den tekniken kan man genom breda folklagers riktiga och djupt kända motvilja mot nationalsocialismen få lite av den motviljan att svärta ned allt vad höger heter. Trots att det är vänstern och socialismen (national- eller internationell socialism spelar ingen roll) som står för allt det onda.