Ibland kan man undra vad meningen är med att skilja på vänter och höger inom politiken. Skillnaderna kan ju verka tydliga när man tittar på de ekonomiska teorier som olika ideologer förespråkar. Men hur blir det i praktiken i det vardagliga livet för den genomsnittlige medborgaren. För min del har jag väldigt svårt att märka någon praktisk skillnad på socialister, kristen höger och socialliberaler. När det gäller många frågor tycker jag att man förespråkar samma politik. Att man anger olika skäl till varför man föreslår samma politik är ju dessvärre helt ointressant för den som drabbas av eländet. De här tre ideologierna definerar alla samhällsutveckling som skapandet av nya regler , lagar och förbud. Ofta samma saker man vill förbjuda eller reglera. Om någon påstår sig ha rätt att bestämma över andra för att personen i fråga är socialist. Eller om någon annan kallar sig kristen och vill omyndigförklara alla vanliga ogudaktiga stackare. Vad är skillnaden? Sen finns det ju förbudsmentala socialliberaler som rent allmänt går in för att vara värst när det gäller förmynderi. En trepartiregering kanske kunde va nått för dessa? Eller kanke en sammanslagning? Kristna socialliberala vänsterpartiet kunde bli ett lämpligt namn ( undertecknad tänker inte bli medlem).

Men är det inte föråldrat att skilja på vänster och höger i dagens läge? Och hur kan personer kalla sig nyliberala och bekämpa socialism och statligt förmynderi men samtidigt acceptera samma skit med annan etikett från annat håll. Kristna fanatikers version av Iran skulle nog inte bli ett dugg trevligare än Sovjet. Hur klarar ni av att samarbeta om vissa är nyliberaler andra är socialliberaler eller kristen höger. Jag anser mig förespråka äkta frihet och kan aldrig kompromissa med de två sistnämnda. Jämfört med socialism blir det den vanliga liknelsen med pest och kolera. Vad är er inställning?
Roger Andersson (31 december 1998)
roger[snabel-a]mbox301.swipnet.se

Likaväl som beteckningarna “Höger” och “Vänster” kan ges olika innebörd (om detta har det bland annat diskuterats på Contras anaslagstavla) kan även beteckningarna “kristen höger” och “socialliberal” ha olika innehåll.

De som tillhör “kristen höger” eller “socialliberalgruppen” inom Contra är förvisso inte de karikatyrer av uppfattningen som Du ger. De personer som Du ger de här beteckningarna kanske inte ens skulle vilja kännas vid att våra medarbetare skulle gå att beteckna som “kristen höger” eller “socialliberal”.

Vi förenas alla av att vi är starkt kritiska mot svensk utrikespolitik (att den inte är tillräckligt starkt på frihetens och demokratins sida) och svensk inrikespolitik (särskilt när det gäller en alltför stor statsmakt och dess regleringsambitioner). Med den här grunduppfattningen är det fullt möjligt att kombinera ett starkt socialt engagemang och till och med anse att staten bör ha en roll för den sociala grundtryggheten. Medan våra nyliberala medlemmar har uppfattningen att social grundtrygghet i första hand bör skötas genom försäkringar och frivilligorganisationer.

Det som kallas “kristen höger” har ibland en mycket värdekonservativ innebörd, ja där kan finnas anhängare av censur och förbud mot vissa handlingar som inte är moraliskt försvarbara enligt kristen tro. Contras “kristna höger” är förvisso inte för censur och anser att de omoraliska handlingar som andra kan vilja förbjuda är en angelägenhet mellan den som begår handlingen och Gud. Ta homosexualitet som ett exempel. Ingen inom Contra vill göra homosexuella handlingar förbjudna, men många tar personligen kraftigt avstånd från många inslag i de homosexuellas livsstil. Men detta som ett uttryck för ett personligt val av livsstil för egen del, inte som ett uttryck för att staten, kyrkan eller någon annan ska bestämma.