Varför ville Hitler utrota judarna?
Veronica (11 maj 2000)
smd[snabel-a]laitis.se

Det var på ett ganska sent stadium som Hitler slog in på den vägen – troligen 1942. Men egentligen var ju ”utrotning” en logisk fotsättning på den antisemitism som var själva grunden för nationalsocialismen. Det finns knappt någon dokumentation med beslut om att systematiska mord skulle genomföras, trots att tysk byråkrati brukar kännetecknas av grundlighet och ordentlig dokumentation. Men hela operationen sköttes den här gången i smyg och utan några egentliga formella beslut. I Hitlers skrifter och politiska tal finns det visserligen ymnigt med angrepp på judarna, men inte något tal om att de skulle utrotas. En populär tanke hos nationalsocialisterna var till exempel att upprätta en judisk stat på Madagaskar, dit judar från Tyskland (och resten av världen) skulle kunna emigrera (eller förvisas).

Om man ser till grunderna för Hitlers judefientliga politik så måste den ses som ett uttryck för det nationalsocialistiska partiets djupa socialistiska rötter. Partiet motarbetade kapitalismen och stärkte statens kontroll på flertalet områden. Judarna var överrepresenterade bland de förmögna och i den socialistiska retoriken framställdes judarna som kapitalister vars rikedom gjorde de breda (tyska) massorna fattiga. Resonemanget känns helt igen från kommunisternas kampanjer mot till exempel ”kulakerna” (de ”rika” bönderna) i Sovjetunionen. Det var kulakernas ”rikedom” som gjorde att andra bönder var fattiga.

Det nationalsocialistiska och kommunistiska resonemanget är ju i grunden fel eftersom rikedom inte är något som finns i begränsad mängd och fördelas på ett visst antal människor utan något som hela tiden nyskapas. Om inte den som skapar rikedomen får ta del av frukterna av sitt arbete skapas ingen rikedom.

Vad gäller de ”rika” judarna blev ju själva påståendet också med tiden alltmer fel. När förföljelserna tilltog flydde de rika judarna till USA och de som tillhörde övre medelklassen drabbades av förföljelserna och blev fattiga. Fattiga judar var ju fattiga från början och mot slutet av 1930-talet fanns knappt några rika judar kvar i Tyskland.