Angående debatten om nazismen är höger eller vänster. Så såg jag på TV4s serie om Hitler (måndagen den 20 oktober), där det visade sig att han stött den kommunistiska rådsrepubliken i Bayern under Eisners ledning. Det antyddes även att Hitler hade deltagit i aktioner mot rådsrepublikens fiender. Bilder från Eisners begravning visar honom bärande en röd armbindel. När sedan frikårerna och de borgerliga krossat rådsrepubliken, visar Hitler en politisk anpassningsförmåga och ansluter sig till dessa. Detta bevisar om något att nazismens ledare var en politisk kameleont som obehindrat rörde sig över det politiska fältet, och anslöt sig till den gruppering som gagnade honom bäst. Hans enda ledstjärna tycks ha varit strävan efter makten. Hitler uppvisar här ett gemensamt drag med Lenin och hans parti som också följde devisen ”ändamålet helgar medlen” i sin maktsträvan.

Marcus Karlsson, Linköping, marka043[snabel-a]student.liu.se

Vi kunde inte ha sagt det bättre själva! Kurt Eisner utropade 1918 republik, sedan den bajerske kungen avsatts. Försöket att skapa en bajersk kommuniststat krossades dessbättre våren 1919.