Jan Guillou skrev i Aftonbladet 030219: “Förra gången dog mycket riktigt ungefär en kvarts miljon irakier, de flesta civila, under själva krigsinsatserna. Men under de följande åren dog över en halv miljon barn i följderna av den biologiska och kemiska krigföringen, de utslagna reningsverken och förbudet att importera reservdelar. “Ja, det var det värt”, förklarade ju USA:s dåvarande utrikesminister Madeleine Albright. Så låt oss räkna med en andra miljon döda irakier om USA går till anfall på nytt.” Stämmer det han säger att nästan en kvarts miljon civila dog under Gulfkriget? Hur pass tillförlitliga är de s k smarta bomberna?
Gabriel, Solna (19 februari 2003)
gabma[snabel-a]kth.se

Påståendet om hundratusentals dödade civila är det en klar överdrift och förmodligen baserade på vänsteraktivisters “fakta”. Var Guillou fått sina siffror ifrån går det bara att sia om, vilket vi inte ägnar oss åt speciellt ofta här på Contra. Dock har flera “människorättsorganisationer” framhävt att de Irakier som dött på grund av Saddams ovilja att importera mat ska läggas på USAs samvete. Av någon anledning har dessa organisationer glömt att FN var tvungna att tvinga Irak att över huvud taget importera mat och medicin till folket. Saddam hade hellre sett dem svälta, vilket på något sätt är USAs fel. De som hävdar detta förmodar vi ha någonting genetiskt emot USA.

Operation Desert Storm bedrevs i just öknen och bara i begränsad utsträckning i byar eller mindre städer. De civila som omkom gjorde inte detta för att någon medvetet riktade vapen mot dem, utan för att de helt enkelt kom i skottlinjen. Dock bedrev Saddam-regimen medvetet militär verksamhet i bostadsområden, samt tvingade civila att uppehålla sig bland vapenupplag och dylikt. Detta var fruktansvärt cyniskt och visar också på det angelägna i att avlägsna honom och hans kumpaner från makten. Dessutom dolde de militära förluster under rubriken “civila offer”, och har upprättat en minnesplats för påstådda civila förluster vid ett missilanfall (trots att vittnen intygat att det otvivelaktligen var en politisk och militär anläggning) – det finns fler exempel på detta.

Som tur var förfogade de allierade styrkorna över precisionsvapen med utomordentlig träffsäkerhet, och lyckades genom dem och sin taktiska doktrin nästintill lamslå hela den Irakiska ledningen. Om Irakiernas ledning fungerat bättre kunde operationen blivit betydligt blodigare.

I nutid har det cirkulerat rykten om en kommande massaker av civila vid ett ingripande i Irak. Detta är lögner eller kraftfulla överdrifter. Modern krigföring, och framförallt sådan man vill skapa hemma-good-will på, försöker in i det längsta minimera alla civila förluster. Ett bevis på att USA vill spela med alla korten på bordet är att de tillåter cirka 500 journalister från olika media att delta som observatörer vid en eventuell operation i Irak.

Förluster
Irak: 100 000 soldater
Allierade: 148 (varav 1/3 till 2/3 p g a vådabeskjutning)

Krigsfångar
Irak: okänt
Allierade: 50 000

Träffsäkerhet Tomahawk: 20 m

Magnus Hammar