Vilka är fördelarna med genteknik och genmanipulation?
Amanda, Göteborg (6 september 1999)
amanda_1003[snabel-a]hotmail.com

Trevligt att Du ställer frågan om fördelarna. Mest är det bara risker som diskuteras.

Fördelarna kan vara mycket stora för både människor och djur. Genteknik har hittills praktiskt mest kommit till användning i USA, eftersom det råder en mer kritisk inställning i Europa.

Man har till exempel genom genmanipulationer kunnat skapa en frostsäker tomat, något som gör att förlusterna för odlarna vid frostangrepp blir mindre och möjligheterna att odla tomater på friland längre norrut förbättras. Självklart spelar det här roll för prisnivån på tomater.

Genteknik har också använts för att skapa grödor som är motståndskraftiga mot speciella växtgifter. Genom besprutning kan man då få ogräset att dö, medan den odlade grödan frodas desto bättre.

Genteknik kan också användas för att bota sjukdomar hos djur och människor. Genom genmanipulation kan man eliminera sjukdomsanlag och även artificiellt skapa läkemedel som tidigare bara kunnat utvinnas med mångdubbelt dyrare metoder

Det finns alltså nästintill oändliga möjligheter att använda gentekniken till mänsklighetens fromma.

Men självklart finns också risker. Främst är det fråga om att de manipulerade generna ska “smita” och leda till oanade konsekvenser. Den mot ogräsbekämpningsmedlet motståndskraftiga genen skulle ju kunna sprida sig till ogräset och skapa ett ännu mer svårbekämpat superogräs – för att ta ett teoretiskt exempel. Det finns därför all anledning att iaktta största försiktighet i samband med allt gentekniskt arbete.