Vad gör G8? Vilka effekter har deras beslut på övriga världen?
Elias Wästberg (13 januari 2000)
elias.wastberg[snabel-a]liberal.se

G8, till vilket hör G7 – världens största industriländer – samt Ryssland, samlas emellanåt för att dra upp riktlinjer för internationell ekonomisk politik. De beslut som fattas av G8 – vanligen ländernas finansministrar eller statsministrar/presidenter – är på inget sätt bindande. Men de blir tongivande i andra internationella organ som kan fatta bindande beslut, typ FN, EU, OECD, Världsbanken osv. Därför får besluten mycket långtgående konsekvenser i hela den industrialiserade världen.

Gruppen G8 var tidigare något större och gick under namnet G10. Då fick även Sverige, Belgien och Nederländerna (och tidvis Schweiz) vara med. Men Sverige och de andra länderna på marginalen tillförde inget, varefter gruppen skars ner till G7 (USA, Japan, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kanada och Italien). När en av de viktigaste diskussionspunkterna under 1990-talet blev den ekonomiska krisen i Ryssland och Västs finansiella bistånd till Ryssland blev det naturligt att utvidga gruppen också med Ryssland.