Vem var Francisco Franco?
Tomas Vesik Lindell, Storebro (9 februari 2001)
gustavgustav14[snabel-a]hotmail.com

Francisco Franco y Bahamonde var militär och senare politiker. Han föddes 1892 och avancerade redan vid 34 års ålder till generalmajor (då Europas yngste general). När republikanerna (en koalition mellan kommunister, socialister och andra radikala krafter) tog makten i Spanien 1931 berövades Franco sitt militära befäl, trots att han aldrig varit engagerad i politiken. När högern återtog makten 1933 kom Franco tillbaka i aktiv tjänst. Republikanerna kom än en gång till makten 1936 och Franco förflyttades till Kanarieöarna för att vara på avstånd. När olika högergrupper tog till vapen för att stoppa vänsterregeringens revolutionära politik engagerade de snart Franco som från Kanarieöarna flyttade till spanska Marocko och senare tog sig över till det egentliga Spanien i spetsen för de antirepublikanska trupperna.

Mot slutet av 1936 blev Franco överbefälhavare och statschef för det nationalistiska Spanien, men hans maktposition konsoliderades inte förrän de revolutionära krafterna var krossade i det spanska inbördeskriget 1939.

Francos maktposition i Spanien byggde på en koalition mellan fascistiska krafter å ena sidan och katolsk konservatism å andra sidan. Det var en koalition som enbart kunde hållas ihop av det gemensamma motståndet mot vänsterpartierna. Fascisterna arbetade ju i princip för en starkt centraliserad stats- och fackföreningskontrollerad ekonomi, medan den katolska konservatismen lade tyngdpunkten på immateriella värden. Under de första femton åren efter Francos maktövertagande styrdes Spanien av en kombination av fascistinspirerad ekonomisk politik och konservativ politik i övriga frågor. Franco personligen var mer åt det katolska än det fascistiska hållet och mot slutet av 1950-talet luckrade han upp den statskontrollerade ekonomin och genomförde en rad liberala ekonomiska reformer, som blev grunden för stora ekonomiska framsteg. Det var först då Franco på allvar tog kommandot över Spanien. Tidigare hade han mest varit sammanjämkande i en koalition av krafter som mer hade en gemensam motståndare än en gemensam politik.

Franco hade trots detta nästintill oinskränkt makt över Spanien från 1930-talets slut till början av 1970-talet. Men det var mer makt för maktens och stabilitetens skull än för att genomdriva ett visst politiskt program.

En viktig symbolfråga var återinförandet av monarkin, vilket i princip skedde redan 1947. Men eftersom Franco var statschef saknade monarkin Spanien kung. Först efter Francos död 1975 tillträdde Juan Carlos som spansk kung – men det var Franco som valt ut Juan Carlos bland flera tronpretendenter.

Efter tio års snabbt ekonomiskt uppsving under 1960-talet började en alltmer åldrad Franco tappa sinnet för tidens utveckling. Han slog ned den framväxande oppositionen hänsynslöst, men lyckades sitta kvar vid makten ända till sin död i november 1975. Efter Francos död upprättades snabbt en spansk demokrati och de ekonomiska framstegen som avstannat under Francos sista år vid makten tog ny fart.