Skulle ni kunna skriva lite om Frihetskriget på Kuba under 50-talet.. och skriv gärna lite om bakgrunden till det m.m…
Egon (5 november 2000)
kakupedro[snabel-a]hotmail.com

Vi anser inte att det så här i efterhand är rätt att tala om ett frihetskrig på Kuba.

Kuba under Fulgencio Batista var svårt korrumperat – som Kuba under Castro. På Kuba under Batista hade den amerikanska maffian ett betydande inflytande. Under Castro har Kuba tidvis haft ledande knarksmugglare i regeringen (åtminstone om man skall tro på domar och påföljande avrättningar som genomförts av Castro-regimen eller på den amerikanska narkotikapolisen). Kuba under Batista var en diktatur med en liten klick som styrde. Kuba under Castro har blivit en TOTALITÄR diktatur, där regimen har en mer total kontroll över medborgarnas liv. Under Batistas tid styrde var det några få som styrde och några få politiskt aktiva som förtrycktes. Under Castro har “Kommittéerna för Revolutionens Försvar” total kontroll över samtliga medborgare. Det finns en kommitté i varje kvarter och några sådana ambitioner till total kontroll hade aldrig Batista.

Det var många kubaner som var motståndare till Batista och många stödde Castros uppror.

Det var först sedan han tagit makten som han avslöjade att han var kommunist och flera av den första regeringens efter revolutionen medlemmar kastades i fängelse. Några som deltagit i Castros revolution satt fängslade i tjugo år för att de efter revolutionen krävde demokrati och sade nej till kommunistisk planekonomi och stöld av egendom (än idag är människor upprörda över att Hitlers nationalsocialister stal tyska judars egendom, Castros motsvarande brott borde uppröra oss än mer eftersom de ligger närmare i tiden). Flera miljoner människor har med fara för eget liv flytt från Kuba till USA, där Miami har blivit centrum för en fri kubansk kultur och en väl fungerande kubansk ekonomi. Kubanerna i USA har, trots att de tillhör den latinska invandrargruppen, en medelinkomst som ligger något över medelinkomsten för amerikaner med anglosaxisk bakgrund.

Kuba var det rikaste landet i Latinamerika när Castro tog makten. Det innebar ju inte att landet och dess invånare var rika i europeisk eller nordamerikansk bemärkelse. Men att det trots allt var ganska drägligt på Kuba. För både fattiga och rika. Idag är det i hela Latinamerika bara Haiti som har en lägre medelinkomst än Kuba. De fattiga har det odrägligt. Och några rika finns inte. Utom Fidel Castro personligen, som har räknats till världens rikaste män av den amerikanska tidskriften Forbes som gör en förteckning varje år.